Yksityisarkistojen vastaanotto

Jokainen arkisto, pienikin, on ainutlaatuinen ja arvokas kulttuuri- ja paikallisperinnön säilyttäjä
Kaupunginarkisto ottaa vastaan espoolaisten yhdistysten ja yhteisöjen arkistoja.

Ennen luovutusta voimme käydä tutustumassa aineistoonne. Tällöin arkistoaineisto kartoitetaan, todetaan mahdollinen seulontatarve ja annamme ohjeet aineiston järjestämiseen. Arkistojen järjestämisestä on myös lukuisia oppaita. Luovutettava arkisto siirretään kaupunginarkistoon luovuttajan toimesta ja kustannuksella.

Arkiston luovuttajan ja kaupunginarkiston kesken tehdään luovutussopimus, jossa määritellään tarkemmin luovuttajan mahdollisesti haluamat käyttörajoitukset.

Ellei luovutuksen yhteydessä ole sovittu arkiston käyttörajoituksista, arkistot ovat tutkijan käytettävissä kuitenkin niin että julkisuuslain säädökset otetaan huomioon.

Kaupunginarkistoon vastaanotetut yksityiset arkistot ovat yleensä pysyvästi säilytettäviä. Aineiston lopullinen arkistointijärjestys tehdään kaupunginarkistossa, jossa se myös luetteloidaan.

Yksityisarkiston säilyttäminen kaupunginarkistossa on maksutonta.

Ota yhteyttä kaupunginarkistoon ennen kuin luovutat asiakirjat kaupunginarkistoon säilytettäviksi.