Yksityisarkistojen vastaanotto

Säilytä kulttuuri- ja paikallisperintö
Jokainen arkisto, pienikin, on ainutlaatuinen ja arvokas kulttuuri- ja paikallisperinnön säilyttäjä.
Kaupunginarkisto ottaa vastaan espoolaisten yhdistysten ja yhteisöjen arkistoja ja neuvoo arkiston luovutuksessa.

Saat apua arkistointiin
Ennen luovutusta voimme käydä tutustumassa aineistoonne. Tällöin arkistoaineisto kartoitetaan, todetaan mahdollinen seulontatarve ja annamme ohjeet aineiston järjestämiseen. Arkistojen järjestämisestä on myös lukuisia oppaita. Luovutettava arkisto siirretään kaupunginarkistoon luovuttajan toimesta ja kustannuksella.

Säilytämme aineistosi pysyvästi
Arkiston luovuttajan ja kaupunginarkiston kesken tehdään luovutussopimus, jossa määritellään tarkemmin luovuttajan mahdollisesti haluamat käyttörajoitukset.
Ellei luovutuksen yhteydessä ole sovittu arkiston käyttörajoituksista, arkistot ovat tutkijan käytettävissä julkisuuslain säädökset huomioon ottaen. Kaupunginarkistoon vastaanotetut yksityiset arkistot ovat yleensä pysyvästi säilytettäviä. Aineiston lopullinen arkistointijärjestys tehdään kaupunginarkistossa, jossa se myös luetteloidaan. Yksityisarkiston säilyttäminen kaupunginarkistossa on maksutonta.

Ota yhteyttä kaupunginarkistoon ennen kuin luovutat asiakirjat sinne säilytettäviksi.