Neuvoja tietopyynnön tekemiseen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kun tarvitset kopion koulutodistuksestasi:

Kaupunginarkistosta voit saada kopion päästötodistuksestasi espoolaisesta peruskoulusta, ammattioppilaitoksesta ja lukiosta. Todistuksen löytymiseksi tarvitaan koko nimi, kouluaikainen sukunimi (jos se on eri kuin nykyinen), syntymäaika ja koulun nimi. Kopion voi tulla hakemaan kaupunginarkistosta tai vaihtoehtoisesti kopio voidaan toimittaa antamaasi postiosoitteeseen. Koulutodistuskopio on maksuton. Laskutamme vasta yli 20 sivun kopioinnista.

Kun tarvitset neuvola- ja kouluterveydenhuollon tietosi, esimerkiksi rokotustiedot:

Kaupunginarkistossa säilytetään vuonna 1996 syntyneiden ja tätä vanhempien henkilöiden neuvola- ja kouluterveydenhuollon tietoja. (Nuorempien tiedot löytyvät Sosiaali- ja terveystoimen arkistosta.) 

Rokotustiedot ja muut terveystiedot ovat salassa pidettäviä tietoja. Asiakirjat voidaan luovuttaa joko kirjallisen allekirjoitetun pyynnön perusteella tai niin, että asiakas noutaa asiakirjat arkistosta todistamalla samalla henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella. Kirjallisessa pyynnössä tulee mainita nimitiedot, lapsuuden aikainen sukunimi (jos se on eri kuin nykyinen), henkilötunnus, mitä tietoja haetaan ja miltä ajalta sekä osoite, johon asiakirjat halutaan postitettavaksi. Omista terveystiedoista saa kopiot maksutta.

Kun tarvitset rakennuspiirustuksia:

Kaupunginarkistosta löytyvät rakennusten rakennekuvat vuosilta 1949-1988 ja pääpiirustukset (arkkitehtikuvat) vuosilta 1939-1999. (Uudemmat piirustukset saat Rakennusvalvonnan arkistosta.) Rakennuspiirustukset löytyvät arkistosta kiinteistön lupatunnuksen tai osoitteen perusteella. Piirustuksiin voi tutustua arkiston tiloissa ja niistä voi ottaa valokuvia. Piirustuksista voi arkistossa myös tilata maksulliset sähköiset tai paperiset kopiot kopiolaitoksen palveluna.