Neuvoja tietopyynnön tekemiseen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kun tarvitset kopion koulutodistuksestasi:

Kaupunginarkistosta voit saada kopion päästötodistuksestasi espoolaisesta peruskoulusta, ammattioppilaitoksesta ja lukiosta. Todistuksen löytymiseksi tarvitaan koko nimi, kouluaikainen sukunimi (jos se on eri kuin nykyinen), syntymäaika ja koulun nimi. Kopion voi tulla hakemaan kaupunginarkistosta tai vaihtoehtoisesti kopio voidaan toimittaa antamaasi postiosoitteeseen. Koulutodistuskopio on maksuton. Laskutamme vasta yli 20 sivun kopioinnista.

Kun tarvitset neuvola- ja kouluterveydenhuollon tietosi, esimerkiksi rokotustiedot:

Kaupunginarkistossa säilytetään vuonna 1995 syntyneiden ja sitä vanhempien henkilöiden neuvola- ja kouluterveydenhuollon tietoja. (Nuorempien tiedot löytyvät Sosiaali- ja terveystoimen arkistosta.) 

Rokotustiedot ja muut terveystiedot ovat salassa pidettäviä tietoja. Asiakirjat voidaan luovuttaa joko kirjallisen allekirjoitetun pyynnön perusteella tai niin, että asiakas noutaa asiakirjat arkistosta todistamalla samalla henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella. Kirjallisessa pyynnössä tulee mainita nimitiedot, lapsuuden aikainen sukunimi (jos se on eri kuin nykyinen), henkilötunnus, mitä tietoja haetaan ja miltä ajalta sekä osoite, johon asiakirjat halutaan postitettavaksi. Omista terveystiedoista saa kopiot maksutta.

Kun tarvitset rakennepiirustuksia:

Kaupunginarkistosta löytyvät rakennusten rakennekuvat vuosilta 1949-1988. (Uudemmat; katso Rakennusvalvonnan arkisto). Rakennepiirustukset löytyvät arkistosta kiinteistön lupatunnuksen tai osoitteen perusteella. Piirustuksiin voi tutustua arkiston tiloissa ja niistä voi ottaa valokuvia. Piirustuksista voi arkistossa myös tilata maksulliset sähköiset tai paperiset kopiot kopiolaitoksen palveluna.