Arkistot

Espoon kaupungin arkistot ovat viranomaisten toiminnassa syntyneitä arkistoja. Niiden muodostaminen, säilyttäminen ja käyttäminen perustuvat lainsäädäntöön.  

Lainsäädännöllä turvataan kansalaisten oikeus julkisiin ja omiin tietoihin sekä varmistetaan kulttuurihistoriallisten asiakirjojen säilyminen ja käytettävyys.

Uusimmat asiakirjat ovat aina siinä palveluyksikössä, jossa asia on käsiteltävänä. Palveluyksiköiden arkistovastuuhenkilöt antavat tietopalvelua hallussaan olevista asiakirjoista.

Pitkään ja pysyvästi säilytettävät asiakirjat arkistoidaan kaupunginarkistoon, joka on kaupungin keskusarkisto.

Kaupunginarkistoon vastaanotetaan myös Espoon alueella toimivien yksityisten ja yhteisöjen arkistoja.