Mitä toivot Espoon tulevaisuudelta? – Nyt on aika vaikuttaa Espoo-tarinan päivitykseen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.10.2020 Jukka Mäkelä

Olemme tämän vuoden kevään aikana käynnistäneet Espoo-tarinan päivitysprosessin henkilöstön kanssa. Tällä hetkellä meillä on auki kysely kaikille kuntalaisille, johon myös Espoon ulkopuoliset ovat tervetulleita vastaamaan. Uskomme, että paras voimavaramme ovat kaupunkilaiset itse. Espoo onnistuu siinä, mihin se saa espoolaiset mukaan. Tavoitteenamme on nyt saada mahdollisimman laajasti kuntalaiset mukaan kertomaan ajatuksensa Espoosta. Rohkaisettehan tuttujanne myös vastaamaan kyselyihin!

Espoo-tarina kertoo mistä olemme tulossa, missä olemme nyt ja mihin tähtäämme tulevaisuudessa. Espoo-tarina kertoo mitä arvostamme, mitä haluamme kuntalaisillemme ja asiakkaillemme tarjota ja millä tavalla aiomme vastata niin globaaleihin kuin paikallisiinkin haasteisiin. Espoo-tarina on kaupungin strategia ja se ohjaa vahvasti tekemistämme.

Yleisesti Espoo-tarinan päivitysprosessi jakautuu käytännössä kolmeen osaan. Nyt käynnissä on laaja kyselyvaihe, jossa tavoittelemme mahdollisimman paljon vastauksia ja ajatuksia Espoosta. Kyselyiden lisäksi Espoolle on ollut aina tärkeää ottaa nuoria, aina eskarilaisista asti, mukaan Espoo-tarinan päivitykseen. Viimeksi teemana oli päivä pormestarina ja nyt tällä kertaa eskarilaiset osallistuvat kirjan kuvituksen suunnittelun muodossa. Lopputuotoksena syntyy kirja, joka jaetaan uusille espoolaisille perheille kotiin. Perusopetuksen oppitunneille on myös otettu mukaan keskustelut nuorille tärkeistä paikoista ja niiden kehitykseen vaikuttamisesta.

YK:n ketään ei jätetä -periaatteen mukaisesti ajatellaan myös Espoossa. Meille on tärkeätä, että kaikki kuntalaiset kokevat Espoon omakseen. Siksi kyselyiden päättymisen jälkeen fokuksemme siirtyy erilaisten kuntalaisryhmien mukaan ottamiseen. Pyrimme kuulemaan erityisesti sellaisia ryhmiä, joiden näkemykset jäävät helposti isompien ryhmien pimentoon. Tämmöisiä ovat mm. vieraskieliset ja vähemmistöryhmät. Samassa vaiheessa kuullaan myös sellaisia ryhmiä kuten vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto. Eri tilaisuuksien muoto ja keinot vaihtelevat näissä aina osallistujaryhmän mukaan.

Syksyn ja kevään aikana laajalla osallistamisella kerätyt näkemykset kootaan yhteen ja niiden pohjalta Espoo-tarinan muodostus alkaa, kun uusi valtuusto aloittaa työnsä kesäkuussa. Kuntalaisten osallistamisen lomassa valmistelemme myös useita muita tausta-aineistoja, jotka antavat valtuustolle pohjaa uuden strategian muodostamista varten. Tähtäimessä on lopulta uuden Espoo-tarinan hyväksyminen valtuustossa syyskuussa.

Nyt jokaisella espoolaisella on vielä aikaa vaikuttaa Espoo-tarinan valmisteluun. Käythän vastaamassa kyselyihin osoitteessa www.espoo.fi/munespoo ja tehdään yhdessä Espoo-tarina!

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä