Espoo on sitoutunut asunnottomuuden vähentämiseen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.10.2020 Jukka Mäkelä

Espoo-tarinaan kirjatussa kaupungin visiossa todetaan, että ”Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää”. Arvoihimme on kirjattu kaikkein tärkeimmät toimintaamme ohjaavat periaatteet, joita ovat asukaslähtöisyys, vastuullinen edelläkävijyys ja oikeudenmukaisuus. 

Kun pohdin mitä tahansa kaupungin toimintaan liittyvää, palaan mielessäni aina uudelleen ja uudelleen näihin Espoo-tarinaan kirjattuihin suuntaviivoihin. Nyt 17.10. vietettävän Asunnottomien yön kynnyksellä on hyvä hetki tarkistaa, että olemme toteuttamassa Espoo-tarinaa myös niiden espoolaisten näkökulmasta, joilla asiat eivät ole juuri nyt parhaalla mahdollisella tolalla. Meidän tavoitteemme on, että jokaisen espoolaisen arki olisi sujuvaa ja että kukaan ei jäisi yksin.

Kun tarkastellaan tilastoja, huomataan, että asunnottomien määrä Espoossa on pysynyt vuosien ajan suhteellisen tasaisena (v. 2019 n. 500 asunnotonta). Trendi on ollut enemmänkin laskusuuntainen. Tämä on luonnollisesti hyvä asia, etenkin, kun Espoon väkiluku on kasvanut usealla tuhannella asukkaalla vuosittain. On kuitenkin selvää, että jokainen asunnoton on liikaa ja työtä asunnottomuuden ehkäisemiseksi on jatkettava.

Viime vuonna asunnottomuuslukujen pienentyminen johtui osittain erityisesti nuorten asunnottomuuden vähenemisestä. Viime vuonna kaupunki palkkasi kahden asumisneuvojan lisäksi yhden uuden alle 30-vuotiaille nuorille tarkoitetun asumisneuvojan. Tämän lisäksi Espoossa palvelevat edelleen myös Espoon Asuntojen asumisneuvojat.

Parhaillaan Espoossa ollaan laatimassa Espoon asunnottomuuden vähentämisohjelmaa. Ohjelma liittyy ympäristöministeriön johtamaan yhteistyöohjelmaan asunnottomuuden puolittamiseksi. Yhteistyöohjelmassa on mukana kymmenkunta kaupunkia, joissa asunnottomuusluvut ovat viime vuosina olleet suurimmat – näiden joukossa siis myös Espoo. Tavoitteena on lisätä kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa asunnottomille sekä vahvistaa kuntien asunnottomuustyötä.

Olemme sitoutuneet asunnottomuuden vähentämiseen myös Helsingin seudun MAL-sopimuksessa 2020-2023 (maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyösopimus).
Espooseen on valmistunut parin viime vuoden aikana suuri määrä pieniä asuntoja kerrostaloihin. Viime vuonna valmistui 1304 yksiötä, joka on reilusti normaalitasoa enemmän. Suurin osa yksiöistä päätynee vuokralle. Kerrostaloasuntojen keskikoon pieneneminen ja yksiöiden suuri määrä voi olla myös huolenaihe, mutta se vaikuttanee myönteisesti asunnottomuuden vähenemiseen. Espoon MAL-tavoite vuosille 2020-23 on 660 ARA-vuokra-asuntoa, josta Espoon Asuntojen osuus on 400 asuntoa.

Tänä vuonna ei voi välttyä kysymykseltä koronan vaikutuksista. Toistaiseksi ja alustavasti suurimpien vuokranantajien näkemykset ovat olleet sen suuntaisia, että koronalla ei näyttäisi olleen vaikutusta vuokrienmaksuihin ja häätöihin. Mutta toki jää nähtäväksi, miten tästä eteenpäin. Ns. piiloasunnottomuutta koronaviruspandemia näyttää lisänneen, kun ilman vakituista asuntoa olevat ihmiset eivät enää ole olleet tervetulleita kavereittensa sohville nukkumaan. Laajemmin koronan vaikutuksia näemme varmasti vasta pidemmällä aikavälillä.

On selvää, että kaupungistuminen ja kasvu tuovat mukanaan myös haasteita, kuten yksinäisyys, syrjäytyminen ja monenlaiset sosiaaliset ongelmat. Näihin meidän on etsittävä yhdessä ratkaisuja. Vastuullinen ja toimiva asuntopolitiikka on yksi tärkeä keino tässä työssä.