Espoo kasvaa kestävästi ja yhteistyöllä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
6.4.2017 Jukka Mäkelä

HS uutisoi 6.4.2017 Espoon kasvusta. Espoo-tarina onkin melkoinen kasvutarina. Omana elinaikanani Espoon väkiluku on kymmenkertaistunut. Espoon tehtävänä on ollut vastata kaupungistumisen haasteisiin ja rakentaa asuntoja erityisesti lapsiperheiden tarpeisiin.

Espoo on kasvanut kestävästi, ja on seurantatutkimuksen mukaan Euroopan kestävin kaupunki myös 2017. Hollantilaisen Tilburgin yliopiston tutkimus osoitti vuonna 2016, että Espoo on taloudellisilla, sosiokulttuurisilla ja ekologisilla kestävän kehityksen mittareilla mitattuna onnistunut pitämään kehityksensä kestävänä.

Sosiokulttuurisesti tarkasteltuna espoolaisten koulutus- ja tulotaso sekä terveydentila ovat Espoossa eurooppalaista kärkeä. Väestö kasvaa ja kaupunki koetaan turvalliseksi. Kaupunkilaiset luottavat yhteiskuntaansa ja toisiinsa. Espoon jo nyt alhaiset kasvihuonepäästöt jatkavat vähenemistään. Päästöjä vähentävät muun muassa Suomenojan lämpöpumppulaitoksen toiminta. Sekä aurinkosähkön että maalämmön suosio on kasvanut. Espoo luokiteltiin myös vihreäksi kaupungiksi, jossa Nuuksion erämaan, keskuspuiston ja merellisyyden lisäksi korostuu runsas lähiluonto. Kasvavan Espoon kestävyyttä parantaa raiteisiin tukeutuva viiden kaupunkikeskuksen verkostomainen rakenne.

Espoo on kasvanut kestävästi myös palveluiden järjestämisessä. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että vaikka Espoon asukasmäärä on kasvanut noin 4000 asukkaan vuosivauhdilla, niin asukkaiden antamat palautteet Espoon palveluista ovat parantuneet koko kuluvan valtuustokauden ajan.

Vuoden 2017 seurantatutkimuksessa Espoon arvosanat olivat hieman laskeneet taloudellisen ja sosiokulttuurisen kestävyyden osalta. Niihin vaikuttivat erityisesti heikko työllisyystilanne, pitkäaikaistyöttömyys ja kotoutumisen ongelmat. Näihin haasteisiin suhtaudumme vakavasti.

Espoo aikoo kasvaa jatkossakin kestävästi ja asukas- ja asiakaslähtöisesti. Meillä on varmasti paljon parannettavaa, mutta nyt julkaistut tutkimustulokset ovat hyvä lähtökohta Espoon tulevaisuuden rakentamiselle. Tärkeä lähtökohta on myös se, että tulevaisuuden Espoo-tarinaa rakennetaan yhdessä ja hyvällä yhteistyöllä!

Jukka Mäkelä
Espoon kaupunginjohtaja