Erityisten kuntajakoselvittäjien ehdotus loisi Byroslavian

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
5.12.2014 Jukka Mäkelä

Erityisen kuntajakoselvityksen selvityshenkilöt esittävät, että Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Sipoon ja Vantaan kaupungit yhdistetään siten, että kaikki viisi kuntaa lakkaavat olemasta 31.12.2016 ja yhdistetään perustamalla uusi kunta, jonka nimeksi tulee Helsinki. Uusi kunta aloittaa toimintansa 1.1.2017.

Minä vastustan tehtyä ehdotusta ja arvioin, että sen toimeenpano johtaisi kohti kallista, hierarkkista ja jäykkää Byroslaviaa, joka heikentäisi erityisesti lähipalveluja, seudun kilpailukykyä, yhteisöllisyyttä ja osallistumista. Espoo on vastustanut esitystä, koska se tulee kalliiksi, lisää byrokratiaa, alue on väärä, riskejä ei ole arvioitu ja liitosta ajetaan pakolla.

Selvityksessä ei esitetä mitään faktoihin perustuvia taloudellisia perusteita tehdylle esitykselle. Itse arvioin, että tähän Suomen suurimpaan fuusioon liittyy valtavat taloudelliset riskit. Olen varma, että fuusion hintalappu tulee olemaan veret seisauttava, vaikka selvityshenkilöt nyt ilman riskien arvioimista esittävät, että varmasti asiat menevät ihan kivasti.

Valtava liitos lisää byrokratiaa. Se ei paranna osallisuutta, demokratiaa tai asukas- ja asiakaslähtöisyyttä. Espoon kaupunginvaltuusto on useaan kertaan päättänyt, että Espoo ei hyväksy pääkaupunkiseudun kuntaliitosta, joten ehdotettu ratkaisu olisi Espoon luottamushenkilöiden, viranhaltijajohdon ja henkilöstön mielestä pakkoliitos, mikä heikentäisi merkittävästi motivaatiota rakentaa uutta kaupunkia. Tekeminen keskittyisi hallinnolliseen puuhasteluun ja kaikki muu kehittäminen pysähtyisi vuosikausiksi.

Selvittäjät esittävät viiden kaupungin liitosta. Alue on väärä ja liian suppea maankäytön, asumisen ja liikenteen kestävien ratkaisujen tekemiseen. Espoo on kannattanut Mal-asioiden eli maankäytön asumisen ja liikenteen linjaamista ja päättämistä vähintään Helsingin seudun 14 kunnan alueella, jossa Espoon naapurit Kirkkonummi ja Vihti ovat mukana.

Selvityksessä käsitellään laajasti ict-asioita. Hyvä niin, niissä meillä on paljon parantamista, mutta selvityksen esitykset johtavat ojasta allikkoon. Tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa digitaaliset palvelut eivät todellakaan skaalaudu kuntarajojen mukaan, vaan ne skaalautuvat rajattomasti kansallisesti ja jopa kansainvälisesti. Suomen pitäisi olla tässä verkostomaisessa tietoyhteiskuntakehityksessä tiennäyttäjä. Vain Byroslavia ajattelee digitaaliset palvelut pakkokuntaliitosten ja kuntarajojen mukaan.

Meidän pitäisi Suomessa ja kunnissa keskittyä oikeisiin asioihin. Palveluja pitäisi kehittää asukaslähtöisesti kustannusvaikuttaviksi, tuottavuutta parantaa ja luoda toimintaedellytyksiä yrityksille ja uusien työpaikkojen syntymiselle. Ja lopettaa hallinnolliset byroslaviapuuhat.

Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille

Jukka Mäkelä