Kaupunginjohtaja

Mäkelä, Jukka Tapio
Syntynyt: 7.7.1960 Espoo

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Kaupungin organisaatio ja johtaminen

Kaupungin organisaation muodostavat konsernihallinto sekä kolme toimialaa: sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi ja tekninen ja ympäristötoimi.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunkia kaupunginhallituksen alaisena. Kaupunginjohtajan tärkeimpinä tehtävinä on johtaa kaupungin hallintoa, taloutta sekä muuta toimintaa. Kaupunginjohtaja huolehtii siitä, että valtuuston ja kaupunginhallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat valmistellaan asianmukaisesti, sovitetaan yhteen ja pannaan täytäntöön. Kaupunginjohtaja toimii esittelijänä kaupunginhallituksessa ja sen konserni-, elinkeino- ja kilpailukyky- ja tila- ja asuntojaoksessa  sekä valtuuston neuvottelutoimikunnassa.

Kaupunginjohtaja johtaa konsernihallintoa. Sen tehtävänä on johtaa, ohjata, valvoa ja kehittää koko kaupunkikonsernia sekä vastata kaupungin tukipalveluista ja niiden kehittämisestä. 

Toimialajohtajat toimivat kaupunginjohtajan alaisuudessa. Sosiaali- ja terveystointa johtaa perusturvajohtaja, sivistystointa johtaa sivistystoimen johtaja ja teknistä ja ympäristötointa teknisen toimen johtaja.  

Kaupunginjohtaja on puheenjohtaja

 • kaupungin johtoryhmässä
 • johdon foorumissa
 • konserniesikunnan johtoryhmässä ja hallintoryhmässä
 • tarkastusjohtoryhmässä
 • strategiaryhmässä
 • pelastustoimen neuvottelukunnassa
 • henkilöstötoimikunnassa
 • kaupungin turvallisuusjohtoryhmässä
 • Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (Tatu) ohjausryhmässä

Kaupunginjohtaja on jäsenenä seuraavissa elimissä

 • työ- ja elinkeinoministeriön metropolipolitiikan neuvottelukunta
 • kuntaliiton kaupunkipoliittinen työryhmä
 • kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajakokous
 • pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajakokous ja koordinaatiotyöryhmä
 • Helsingin seudun kaupunginjohtajakokous
 • Uudenmaan liiton kuntajohtajakokous
 • Laurea-ammattikorkeakoulun alueneuvottelukunta
 • Kauppakamarin valtuuskunta ja Espoon aluejohtokunta
 • Espoon kaupungin ja Aalto-yliopiston yhteistyöryhmä
 • Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kunniavaltuuskunta

Yhteystiedot

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä  
PL 11, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh. 09 81621 (vaihde)
Twitter @KjMakela

Kuvia kaupunginjohtajasta median käyttöön. Kuvan julkaisun yhteydessä mainittava kuvaajan nimi.