Terveydenhuollon sähköisten asiointipalvelujen seuraavana haasteena on asiakkaan tuottaman tiedon parempi hyödyntäminen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.5.2020 klo 10.00

Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja HUSin tarkastustoimet laativat vuonna 2019 yhteisarvioinnin siitä, toimiiko sähköinen asiointi terveyspalveluissa sujuvasti ja vastaako se laadukkaasti ja vaikuttavasti kuntalaisten tarpeisiin. Arvioinnin tuloksena todettiin, että sähköinen asiointi terveyspalveluissa toimii pääosin sujuvasti ja vastaa laadukkaasti ja ainakin jossakin määrin vaikuttavasti kuntalaisten tarpeisiin.

Arvioinnissa tarkasteltiin terveydenhuollon sähköisiä asiointipalveluita itsehoidon, omahoidon ja asiointipalvelujen näkökulmista käyttäen tapausesimerkkinä diabeetikkojen potilasryhmää. Sähköisten palvelujen olemassaolo on edesauttanut palvelujen tarjoamista oikea-aikaisesti. Kaikilla asiakasryhmillä ei ole mahdollisuutta hyödyntää sähköisiä palveluita, mutta heidän on mahdollista asioida perinteisten palvelukanavien kautta tai hyödyntää toisen puolesta asiointia. Palvelujen saavutettavuutta rajoittaa jonkin verran se, ettei kaikkia palveluita ole tarjolla yhtä kattavasti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kaikissa palveluissa ei myöskään ole vielä huomioitu selkokielisyyttä.

Sähköiset asiointipalvelut toimivat osaltaan omahoidon tukena. Asiakkaan tuottaman tiedon hyödynnettävyyttä hankaloittaa esimerkiksi se, etteivät tiedot siirry aina automaattisesti järjestelmien välillä. Sähköisten asiointipalvelujen vaikutus työn tehokkuuteen ei ole aivan yksiselitteistä. Sähköiset palvelut ovat uusi kanava, joka ei välttämättä poista, korvaa tai vähennä alkuvaiheessa muuta tekemistä. Sähköisten palvelujen onnistunut ja vaikuttava käyttöönotto edellyttää terveydenhuollon toimintayksiköiden prosessien päivittämistä sekä henkilöstön digiosaamisen vahvistamista. Sähköisten palvelujen vakiinnuttua, niillä on mahdollista vaikuttaa työn tehokkuuteen ja resurssien uudelleen kohdentamiseen terveydenhuollossa.

Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HUS antoivat yhteisiä suosituksia terveydenhuollon sähköisten asiointipalvelujen saavutettavuuden parantamiseksi. Lisäksi suositeltiin kiinnittämään jatkossa enemmän huomiota sähköisten asiointipalvelujen löydettävyyteen kaupunkien ja HUSin verkkosivuilta. Myös perinteisten palvelukanavien käyttö tulee mahdollistaa jatkossakin eri asiakasryhmien yhdenvertaisuuden toteutumisen varmistamiseksi.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien tarkastustoimet ovat toteuttaneet yhteisarviointeja vuodesta 2008 lähtien. Tässä kymmenennessä yhteisarvioinnissa oli toista kertaa mukana HUSin tarkastustoimi.

Kaupungit ja HUS ovat antaneet suositukset aiheesta arviointikertomuksissaan 2019:

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarvioinnin ohjausryhmä

Paula Viljakainen,
yhteisarvioinnin ohjausryhmän puheenjohtaja,
Espoon tarkastuslautakunta, pj
paula.viljakainen1@gmail.com
p. 050 5727 497

Dan Koivulaakso,
Helsingin tarkastuslautakunta, pj
dan.koivulaakso@gmail.com
p. 044 5066 613

Olavi Filppula
Kauniaisten tarkastusvaliokunta, pj
olavifilppula@gmail.com
p. 040 841 0568

Pietari Jääskeläinen
Vantaan tarkastuslautakunta, pj
pietari.jaaskelainen@vantaa.fi
p. 050 5829 444

Hannu Tuominen
HUSin tarkastuslautakunta, varapj
tuomiset@kolumbus.fi
p. 050 356 4386