Lausunnot osavuosikatsauksista

Tarkastuslautakunta antaa vuosittain valtuustolle lausunnot kaupungin toisesta ja kolmannesta osavuosikatsauksesta ja konserniraporteista.