Arviointikertomus

Tarkastuslautakunnan arviointi perustuu lakisääteiseen valtuustokauden kattavaan arviointisuunnitelmaan sekä vuosittain laadittavaan arviointiohjelmaan. Valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa esitetään arvioinnin tulokset.