Ulkoinen tarkastus

Ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakuntaa ja tilintarkastajaa avustaa ulkoisen tarkastuksen yksikkö, jonka viranhaltijat ovat tarkastuslautakunnan alaisia. Tarkastuslautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen, jossa arvioidaan kaupungin talouden tilaa sekä sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tulostavoitteiden toteutumista. Arviointikertomuksessa esitetään lautakunnan arvio kaupungin toiminnasta ja siitä, ovatko palvelut järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Espoon arviointikertomuksille on avattu uudet verkkosivut espoo.fi/arviointikertomus

Arviointikertomus 2019 (pdf, 11608 Kt)

Arviointikertomus 2018 (pdf, 7550 Kt)

Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 

Käyntiosoite: Virastopiha 2 C, 5. kerros
Postiosoite: PL 113, 02070 Espoon kaupunki

Sähköposti etunimi.sukunimi@espoo.fi

Kaupunginreviisori, tarkastuslautakunnan esittelijä, JHTT Virpi Ala-aho
Puh. 046 877 2801

Kaupunkitarkastaja, tarkastuslautakunnan sihteeri Riitta Björklund
Puh. 046 877 2974

Tilintarkastus

Kuntalain 122 §:n mukaisena Espoon kaupungin lakisääteisenä tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy
vastuunalaisena tilintarkastajanaan JHT, KHT Tiina Lind.

Puh. 040 528 2159, Sähköposti etunimi.sukunimi@bdo.fi

Tilintarkastajien toimipiste ja sähköpostiosoite Espoon kaupungilla (työohjelman puitteissa)
PL 113, 02070 Espoo
Käyntiosoite: Virastopiha 2 C, 5. kerros, Espoon keskus

Sähköpostiosoite: jhtt-tilintarkastaja@espoo.fi

Loppuraportti vuoden 2019 tilintarkastuksesta (pdf, 501 Kt)

Espoon tilintarkastuskertomus 2019 (pdf, 100 Kt)

Tarkastuslautakunta

Esityslistat, pöytäkirjat, kokousajat sekä sidonnaisuusrekisteri

Tarkastuslautakunta