Ulkoinen tarkastus

Ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja, jotka valtuusto on valinnut toimikaudekseen. Tarkastuslautakuntaa ja tilintarkastajaa avustaa ulkoisen tarkastuksen yksikkö, jonka viranhaltijat ovat lautakunnan alaisia. Lautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen, jossa arvioidaan tilinpäätöstä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Arviointikertomus 2017

Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 

Käyntiosoite: Asemakuja 2 C, 3. kerros
Postiosoite: PL 113, 02070 Espoon kaupunki
FAX: 09 816 25285

Kaupunginreviisori, tarkastuslautakunnan esittelijä Virpi Ala-aho
GSM 046 877 2801


Kaupunkitarkastaja, tarkastuslautakunnan sihteeri Riitta Björklund
GSM 046 877 2974

Tilintarkastus

Espoon kaupungin  kuntalain 122 §:n mukaisena lakisääteisenä tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy
vastuunalaisena tilintarkastajanaan JHT, KHT Tiina Lind.

GSM 040 528 2159, Sähköposti etunimi.sukunimi@bdo.fi

Tilintarkastajien toimipiste ja sähköpostiosoite Espoon kaupungilla (työohjelman puitteissa)
PL 113, 02070 Espoo
Faksi (09) 816 25285
Käyntiosoite: Asemakuja 2 C, 3. kerros, huone 343, Espoon keskusta

Sähköpostiosoite:  jhtt-tilintarkastaja@espoo.fi

Tilintarkastuskertomus 2017