Keskeiset ohjelmat ja suunnitelmat

Tekninen ja ympäristötoimi

Maanhankinnan ja -luovutusten sekä maankäyttösopimusten periaatteet (pdf, 2051 Kt)

Asunto-ohjelma 2018-2021 (pdf, 1211 Kt)

Espoon ilmasto-ohjelma 2016-2020 (PDF, 558 Kt)

Espoon ilmasto-ohjelma 2016-2020 toimenpiteet (PDF, 47 Kt)

Esteetön Espoo 2020 (pdf, 608 Kt)

Kaupunkisuunnittelukeskus

Kaavoitusohjelma 2018-2021

Kaavoituskatsaus 2019

Espoon liikennekatsaus 2019 (pdf, 14853 Kt)

Pysäköinnin periaatteet, asuntojen pysäköintipaikkojen laskentaohje ja pysäköinnin kehittämisohjelma (pdf, 4176 Kt)

Kaupunkitekniikan keskus

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Kotikadut kuntoon –ohjelma (pdf, 1451 Kt) 

Espoon luonnonhoidon toimintamalli

Leikkipaikkaohjelma 2016-2026, päivitys 2019 (pdf, 4938 Kt)

Rantaraitin laiturien toimenpidesuunnitelma

Kunnallistekniikan investointiohjelma julkaistaan Espoon karttapalvelussa.
Rakentamisohjelmaan pääsee vasemmasta yläkulmasta kohdasta Valitse kartalla näkyvät tiedot/Kadut ja puistot.

Ympäristökeskus

Espoon vesiensuojelun toimenpideohjelma vuosille 2016-2021 (pdf, 7859 Kt)

Espoon hulevesiohjelma 2012 (pdf, 1726 Kt)

Espoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelma (pdf, 9018 Kt)

Espoon kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma vuosille 2008-2016 (pdf, 307 Kt)

Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukainen meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013-2017 (pdf, 2248 Kt)

Espoon luonnon monimuotoisuuden suojelun toimenpideohjelma (docx, 448 Kt)