Konsernihallinto

Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata, valvoa ja kehittää koko kaupunkikonsernia sekä vastata kaupungin tukipalveluista ja niiden kehittämisestä kaupunginjohtajan johdolla.

Konsernihallinto ohjaa Espoo-tarinan kaupunkitasoista valmistelua, toimeenpanoa sekä kehittämistä, edistää hyvää hallintoa, päätöksentekoa, yhtenäisiä toimintatapoja, kaupungin elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä sekä asukkaiden ja asiakkaidensa hyvinvointia. Konsernihallinto vastaa keskitetyistä julkishallinnon asiointipalveluista ja kaupungin sisäisistä palveluista.

Johto

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä
Johdon assistentti Stina Astala, puh. 043 826 5244

Rahoitus ja talous -yksikkö

Rahoitusjohtaja Ari Konttas, puh.  050 338 9745.

Vastuualueet:

 • Taloussuunnittelu
 • Rahoitus
 • Konserniohjaus
 • Turvallisuus ja valmius
 • Ruokapalvelut

Vastuuyksikkö:

 • Talouspalvelut, johtajana talouspalvelujen johtaja. Vastuualueet:
  • Kirjanpito ja myyntilaskutus
  • Ostot
  • Toimitusketjuratkaisut
  • Tuotannon tuki

Henkilöstöyksikkö

Henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski, puh. 050 351 5087. 

Vastuualueet:

 • Työnantajapolitiikka
 • Henkilöstön kehittäminen

Vastuuyksiköt:

 • Työterveyspalvelut, johtajana työterveysjohtaja
 • Henkilöstöpalvelut, johtajana henkilöstöpalvelujen johtaja. Vastuualueet:
  • Rekrytointipalvelut
  • HR-neuvomo
  • Palkanlaskenta
  • HR-tieto
  • HR-palvelun tuki

Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö

Elinkeinojohtaja, vs. Harri Paananen, puh. 043 826 7701
Johdon sihteeri Marja Palo, puh. 043 8267 355

Vastuualueet:

 • Kilpailukyky ja kansainväliset asiat
 • Maahanmuuttoasiat
 • Työllisyyspalvelut

Hallinto ja kehittäminen

Hallinto- ja kehittämisjohtaja Markus Syrjänen.
Johdon assistentti Laura Collin, puh. 040 550 5970 (sijainen ajalla 19.4. - 31.12.2021 Henna Launonen, puh. 040 636 8573)

Vastuuyksiköt:

 • Strategia, johtajana strategiajohtaja. Vastuualueet:
  • Tutkimus ja tietotuotanto
  • Kestävä kehitys
 • Palvelukehitys, johtajana palvelukehitysjohtaja
 • Hallinto ja lakiasiat, johtajana lakiasiainjohtaja. Vastuualue:
  • Asiakirjahallinto
 • Viestintä, johtajana viestintäjohtaja. Vastuualue:
  • Käännöspalvelut
 • Tietohallinto, johtajana tietohallintojohtaja. Vastuualueet:
  • IT-infrapalvelut
  • IT-ratkaisupalvelut
  • Tietohallinnon tuki
 • Hankintakeskus, johtajana hankintajohtaja
 • Logistiikka, johtajana logistiikkajohtaja. Vastuualueet:
  • Auto- ja konepalvelut
  • Henkilökuljetukset
  • Postipalvelut
 • Asiointi, johtajana asiointijohtaja. Vastuualueet:
  • Assistenttipalvelut
  • Asiointipisteet
  • Sähköiset asiointipalvelut
  • Palvelutori
  • Osallisuus

Sisäinen tarkastus

Tarkastusjohtaja Jari Tuominen, puh. 050 301 9491

Yhteystiedot

Espoon kaupungin konsernihallinto
PL 12
02070 ESPOON KAUPUNKI
Käyntiosoite: Virastopiha 2 C, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Puh. 09 816 21 (vaihde)
Fax 09 8162 2200