Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko: Kaupungin tehokkuus uudelle tasolle

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
29.10.2015 klo 10.59

Espoon kaupunki siirtyy uuteen sisäiseen toimintamalliin 1.1.2016. Uusi toimintamalli korvaa käytössä olevan tilaaja-tuottaja -mallin. Tavoitteena on poistaa päällekkäisyydet, selkeyttää johtamista ja kasvattaa koko konsernin tuottavuutta. Uudella toimintamallilla mahdollistetaan Espoo-tarinan ja talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman parempi toteutuminen.

Muutos on haastava, sillä on oltava nykyistä tehokkaampi. Liikelaitoksissa ja tulosyksiköissä on jo monen vuoden ajan tehty ansiokkaasti töitä tuottavuuden parantamiseksi ja uuden toimintakulttuurin kehittämiseksi. Liikelaitosten toiminta on läpinäkyvää ja kustannustietoista, sillä ratkaisuja tarkastellaan aina liiketaloudellisesta näkökulmasta.

Uudella toimintamallilla tulee olemaan suuri vaikutus varsinkin palveluliiketoimen henkilöstölle. Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos ja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos siirtyvät teknisen ja ympäristötoimen toimialalle ja Espoo Catering aloittaa yhtiöinä. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos jatkaa liikelaitoksena, muut liikelaitokset muuttuvat nettobudjetoiduiksi yksiköiksi ja muodostavat uuden Konsernipalvelut -yksikön.

Kaupunkikonsernin yleiskulujen pienentämiseksi selvitetään esikuntatoimintojen päällekkäisyydet, hankintojen keskittäminen ja kaupunkitasoisen HR-toiminnon järjestäminen. Selvityksiä varten asetetut työryhmät laativat ehdotuksen toiminta- ja organisointimallista 29.2.2016 mennessä.

Kuntalaispalveluja kehitetään vuonna 2016. Näkyvin osa tätä työtä on Ison Omenan palvelutori, joka avataan Matinkylän metroaseman yhteyteen. Palvelutori on uusi ja ainutlaatuinen palvelu- ja asiointikonsepti, jossa yhdistyvät useat kuntalaisille tarjoutuvat kaupungin palvelut.

Tavoitteena ei ole vain Suomen tehokkain kuntaorganisaatio - rima on asetettu vielä korkeammalle.

Mauri Suuperkon esitys (pdf)