Kestävän kehityksen ”Nobel”, Energy Globe World -palkinnot jaetaan 12.–13.11. Hanasaaressa, Espoossa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
8.11.2019 klo 14.19

IfnItävaltalaisen varhaisheränneen ilmastovaikuttajan Wolfgang Neumannin perustama palkinto nostaa esiin parhaita kestäviä ja ilmastoystävällisiä ratkaisuja. Kansainvälinen Energy Globe World Award -palkinto jaetaan nyt 20. kertaa; kategorioina ovat maa, tuli, vesi, ilma ja nuoriso. Lisäksi jaetaan muutama henkilökohtainen kansainvälinen kunniapalkinto menestyksellisestä uutta luovasta toiminnasta.

Tänä vuonna Suomesta on ehdolla Fortumin, Nesteen, ST1:n ja HSY:n yrityskonsortio ilma-kategoriassa. Kansalliset kilpailut on järjestetty 187 maassa.

Paikalla mm. Intian naisten ja lasten ministeri (Minister of Women and Children) Maneka Gandhi sekä Rooman klubin kunniapuheenjohtaja Anders Wijkman, Lontoon kaupungin valtuuston puheenjohtaja Jennette Arnold, Awardin perustaja Wolfgang Neumann. Lisäksi paikalla ovat UNIDO:n energiajohtaja Tareq Emtairah, SME United presidentti Ulrike Rabmer-Koller, SME Global presidentti Paul Rübig, Espoon kaupungin hallituksen puheenjohtaja Markku Markkula sekä Aalto-yliopiston professori konferenssin pääsihteeri Taina Tukiainen.

Kansainvälinen kestävän kehityksen palkinto tuo paikalliset ratkaisut globaaliin tietoisuuteen

Vuodesta 1999 alkaen jaettu kansainvälinen Energy Globe -palkinto kokoaa yhteen ja esittelee kestävän kehityksen eteen tehtävää työtä ympäri maailmaa. Palkinto on itävaltalainen energiatehokkuuden ja kestävyyden vaikuttaja Wolfgann Neumann elämäntyö.

”Nuorten huoli maailman tuhoutumisesta ja Grete Thunbergin nostattama kansanliike vaatii välittömiä ratkaisuja”, kuvaa Neumann. ”Me esitämme ratkaisuja ja tekoja, jotka pelastavat maailman.”

Energy Globe -palkinto on osa kansainvälistä kestävän kehityksen liikettä – palkinto siirtää painopistettä kohti vaikuttavuutta sekä ratkaisuja ja tekoja. Energy Globe -palkinto tekee tunnetuksi uusia teknologioita ja innovaatioita, kestävän kehityksen tekoja sekä luo edellytyksiä sille, että ratkaisut skaalataan yritysten, kaupunkien, yliopistojen ja valtioiden yhteistyöllä kaikkeen toimintaan.

Palkinnon myöntää vuosittain Energy Globe -säätiö. Se on jo toistakymmentä vuotta toiminut kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden innovaatioiden edistäjänä sekä tiedon levittäjänä. Säätiön toimintaa ohjaa kansainvälinen jury, jonka puheenjohtajana toimii intialainen naisten ja lasten ministeri Maneka Gandhi.

Nyt 2000 hakemuksen joukosta parhaat esitellään Espoon Hanasaressa Energy Globe -seminaarissa ja palkintogaalassa. Hanasaaressa 20-vuotisjuhlakonferenssissa painopiste on vaikuttavuudessa sekä yritysten tutkimus- ja teknologiatoiminnassa.

Espoo vastaanotti Energy Globe - ‘Sustainable City’ -palkinnon ja isännöi nyt palkinnon 20-vuotisjuhlan

Espoo on kehittänyt kaupunkia kestävän kehityksen eturintamassa. Myönnetty palkinto on tunnustus Espoossa pitkään tehdylle kestävän kehityksen edistämiselle ja erityisesti energiayhteistyölle yhdessä yritysten kanssa. Espoon kaupungin tärkein strateginen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Espoo on edelläkävijä YK:n kestävän kehityksen työssä. Espoo korostaa ilmaston, yritysyhteistyön, oppimisen sekä uusia ratkaisuja tuottavan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan merkitystä YK:n asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi, joita myös Energy Globe World -palkinto esittelee.

“Sustainable City -palkinto on tunnustus Espoolle monipuolisesta ja tuloksekkaasta yhteistyöstä yritysten ja muiden energia-alan toimijoiden kanssa muun muassa päästöttömän lämmöntuotannon, energiatehokkuuden ja päästöttömän liikenteen ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönottamisessa”, sanoo Espoon kaupungin kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala

www.energyglobe.info
/www.facebook.com/energyglobe