Tule mukaan kehittämään Espoon oppimisympäristöjä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.10.2019 klo 10.48

Koulujen, yritysten ja yhteisöjen yhteiskehittämisen KYKY-mallia kehitetään parhaillaan Opetushallituksen rahoittamassa Kehittyvä KYKY -hankkeessa sekä 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa. Hankkeissa Espoon kaupungin sivistystoimi avaa oppimisympäristöjään, kuten kouluja, museoita ja kirjastoja yhteiskehittämiselle.

Myös digitaalinen KYKY-tori, eli toimintaan osallistuvien virtuaalinen kohtaamis- ja törmäytyspaikka, uudistuu hankkeiden aikana. Tavoitteena on saada uusi alusta käyttöön alkuvuodesta 2020. Tiedotamme uuden alustan käyttöönotosta Kehittyvä Espoo- sekä Oppimisen uusi aika -sivuilla. Kannattaa seurata myös Twitterissä tilejä @OpetusEspoo, @MakeWithEspoo ja @oppimisenaika. 

Ennen uuden alustan valmistumista yhteiskehittämiseen voi ilmoittautua mukaan seuraavien linkkien kautta:

Hyvä tietää yhteiskehittämisestä:

  • Päätavoite on kehittää yhdessä oppimista ja kasvua tukevia tuotteita ja palveluita niin, että molemmat osapuolet hyötyvät.
  • Yhteiskehittämisen tavoitteet määritellään yhteisessä toteutussuunnitelmassa.
  • Jotta yhteiskehittäminen on kaikille osapuolille turvallista, tehdään yritykselle tietosuoja-arviointi ja yhteiskehittämisestä sopimus määriteltyine liitteineen.
  • Yhteiskehittämisestä ei makseta rahallista korvausta kummallekaan osapuolelle.
  • Yhteiskehittäminen ei ole suora väylä hankintaan. Mahdollisissa hankinnoissa noudatetaan Espoon hankintasopimuksia ja hankintalakia.

KYKY -infopaketit:

Infomateriaalit on tuotettu KYKY-pilottiprojektissa vuonna 2016. Vaikka materiaaleissa puhutaan vain kouluista ja yrityksistä, on sama malli sovellettavissa myös muihin oppimisympäristöihin. Uuden materiaalit julkaistaan keväällä 2020.

Lisätietoja:

6Aika-logot