Pikkuli pyrähti päiväkoteihin opettamaan tunnetaitoja

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
19.12.2018 klo 10.15

Kaksi lasta leikkii Pikkuli-sovelluksella päiväkodin monikosketusnäytöllä
Pikkuli-sovelluksen havaittiin vahvistavan lasten kielen oppimista ja omaksumista sekä sosiaalisia taitoja.

Televisiosta tutun Pikkuli-animaatiohahmon ympärille rakennettu digisisältökokonaisuus oli kokeiltavana Espoon kaupungin neljässä päiväkodissa pitkin kesää ja syksyä 2018. Jokaisesta päiväkodista oli kokeilussa pari 2–5-vuotiaiden ryhmää. Mukaan oli valittu päiväkoteja, joiden lapsista moni puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea.

Espoon päiväkodeissa on käytössä monikosketusnäyttöjä, mutta näiden hyödyntäminen toimitiloissa vaihtelee ja on jäänyt vähäiseksi muun muassa sopivien sisältöjen puututtua. Kokeilun tavoitteena oli paitsi opettaa lapsille tunnetaitoja, myös kehittää varhaiskasvattajien digitaalisia taitoja sekä lisätä päiväkodeissa jo ennestään olevien digitaalisten laitteiden hyödyntämistä muun toiminnan tukena.

Pikkuli vahvisti kielen oppimista

Kokeilussa havaittiin, että Pikkuli-animaatiohahmo vahvisti lasten kielen oppimista ja omaksumista. Pikkuli ei puhu suomea tai muuta oikeaa kieltä, vaan kommunikoi eleillä ja ilmeillä. Espoon päiväkodeille räätälöidyssä sisällössä tuotiin esille myös suomenkielisiä sanoja. Lisäksi suomen kielen oppimista vahvistettiin puheäänillä. Esimerkiksi eräs englanninkielinen lapsi oppi Pikkulin avulla sanan ”ananas”.

Lapset käyttivät sovelluksia ryhmittäin, yhdessä toisten kanssa. Kokeilun aikana havaittiin, että lasten sosiaaliset vuorovaikutustaidot kehittyivät.

– Lapset pääsivät yhdessä tunnistamaan ja kertomaan eri tunteista ohjaajan ja muiden lasten tukemana. Esimerkiksi poika, joka ei ollut tähän mennessä edes nauranut, rämpytti innoissaan ”Tikan autorämä” -nimistä rummutussovellusta ja nauroi ääneen, iloitsee Pikkulin luoja, käsikirjoittaja-ohjaaja Metsämarja Aittokoski Aittokoski Experience Oy:stä.

Lisäksi kokeilu aktivoi päiväkoteja askartelemaan Pikkuli-hahmoja ja hyödyntämään fyysisiä elementtejä kuten pehmoja ja puuhakirjoja.

Henkilöstö innostui digilaitteista

Pikkuli-sovelluksen kokeilu lisäsi digitaalisten laitteiden säännöllistä ja pedagogista käyttöä päiväkodeissa. Päiväkotien henkilökunta koki, että Pikkuli-sovellukset ovat pedagogisesti hyviä ja soveltuvat monipuolisesti päiväkodin arkeen.

Sovelluksen kokeilu aktivoi henkilökunnan hyödyntämään varhaiskasvatusyksiköissä jo olemassa olevia monikosketusnäyttöjä. Laitteille räätälöity Pikkuli-sisältö houkuttelee niin lapsia kuin aikuisiakin ja tuo mukanaan sisältöä, jolla on selkeä pedagoginen tarkoitus. Kun monikosketusnäytön edessä tutkitaan asioita ja toimitaan yhdessä, jokainen lapsi pääsee käyttämään vahvuuksiaan. Sosiaalisen kanssakäymisen taidot vahvistuvat, ja lapsi oppii ilmaisemaan itseään kuvien ja eleiden avulla.

– Kun pedagogista toimintaa suunnitellaan inkluusioperiaatteen mukaisesti, laite voi toimia osallistamisen välineenä. Jokainen lapsi pääsee silloin harjoittelemaan turvallisessa ilmapiirissä juuri hänen kehitykselleen tärkeitä taitoja. Tärkeätä on myös kokea yhdessä tekemisen meininki ja ilo arjessa, jotka Pikkuli-sisältö tuo mukanaan, toteaa varhaiskasvatuksen asiantuntija Satu Nerg-Öhman.

– Suuri kiitos kuuluu meidän osaavalle ja innostuneelle päiväkotien väelle: lapsille, henkilökunnalle ja päiväkotien johtajille. Henkilöstön ammattitaitoa lasten kanssa oli mahtava seurata, sanoo Espoon digiagendan kehittämispäällikkö Valia Wistuba.

Kokeilu toteutettiin espoolaisen yhteiskehittämisen mallin mukaan Aittokoski Experience Oy:n kanssa. Yhteistyökumppani toteutti perusteellisen esikartoituksen ja räätälöi Pikkuli-sisällöt Espoon päiväkotien tarpeisiin. Havaintoja ja palautetta sisältöjen käytettävyydestä kerättiin läpi kokeilun.

Kokeilu päättyy joulukuussa 2018, mutta osana kokeilua päiväkodit voivat vielä testata räätälöityjä sisältöjä kevääseen 2019 asti. Keväällä kerätään käyttäjäpalautetta Pikkuli-sisällöistä Espoon päiväkodeissa. Kevään testauksen tueksi on tulossa esittelyvideo sisältäen sekä teknisen käyttöohjeen että vinkkejä ja opastusta, miten sovellusta voidaan käyttää pedagogisesti päiväkodin arjessa.

Lisätietoja