Muutos alkaa meistä!

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
1.9.2020 Melissa Arni-Harden

Kun koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan myötä elinkeinoelämään syntyneet uudet toimintatavat alkavat vakiintua, tulee työnantajamielikuvan rakentaminen olemaan entistä tärkeämpää. Diversiteetin sekä inklusiivisuuden edistäminen omassa organisaatiossa on erinomainen keino vahvistaa imagoaan työnantajana. Palkkaamalla opiskelu- tai perhesyistä maailmalta Suomeen muuttaneita henkilöitä organisaatio viestii dynaamisuudesta ja avoimuudesta. Se tekee organisaatiosta houkuttelevan työnantajan. 

Espoon kaupunki on ylintä johtoa myöten sitoutunut työhön, jolla vahvistamme Suomen veto- ja pitovoimaa kansainvälisten osaajien keskuudessa. Seuraavan15 vuoden aikana vieraskielisten osuus työikäisistä espoolaisista nousee väestöennusteen mukaan yli kolmasosaan. Tämä tarkoittaa sitä, että espoolaisten yritysten kyvykkyys ja osaaminen rakentuu entistä enemmän kansainvälisen rekrytoinnin varaan. Siksi me Espoon kaupungilla aktiivisesti kehitämme englanninkielisiä palveluitamme vastaamaan kaupunkilaistemme tarpeisiin. Lisäksi olemme myös tunnistaneet tarpeen rakentaa omaa organisaatiotamme niin, että työnantajana heijastamme kaupunkimme väestöpohjaa. 

Business Espoo on seitsemän toimijan muodostama palveluverkosto Espoon ja sen lähikuntien yrityksille ja yrittäjille. Tavoitteena on saada lisää työpaikkoja ja elinvoimaa Espooseen tuottamalla asiakaskeskeisiä, laadukkaita ja kustannusvaikuttavia yritys- ja yrittäjäpalveluita. Onnistuaksemme tässä tehtävässä meille on tärkeää, että tiimissämme on myös kansainvälisiä osaajia. YritysEspoossa neuvontaa saa suomen ja ruotsin lisäksi venäjäksi ja kiinaksi. Helsingin seudun kauppakamarissa Entry point -mentorointiohjelmaa vetää Marina Ponomareva. Espoo Marketingin Inno-tiimissä saksalainen Glenn Gassen, japanilainen Mayumi Shimizu sekä amerikkalainen Alfonso Gutierrez tekevät vakuuttavaa työtä näkyvyyden ja yritysyhteistyöhankkeiden rakentamiseksi Suomen ja synnyinmaidensa välillä. Espoon kaupungin elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikössä vietnamilainen Nga Phan on polkaissut pystyyn Hello Espoo -nettisivut ja Facebook-ryhmän. Intiassa syntynyt ja suurimman osan elämästään ulkomailla asunut Zama Shabeer puolestaan tuo osaamistaan mukaan kaupunkimme markkinointiin ja viestintään. Lisäksi maahanmuuttoasioiden ryhmässä Somaliasta Suomeen kotiutunut Said Aden on rakentanut kattavaa yhteistyöverkostoa maahanmuuttajayhteisöjen ja kaupungin välille. Samassa tiimissä marokkolaisen Bouchra Amchou-Burtonin panos on tärkeää, kun rakennamme Talent Espoolle pysyvää toimintamallia. 

Osaamisensa lisäksi edellä mainitut henkilöt tuovat keskuuteemme uudenlaisia näkökulmia, joiden ansiosta pystymme kehittämään uusia, innovatiivisia palveluita. Äärimmäisen arvokasta ovat myös ne verkostot sekä Suomessa että ulkomailla, joita heidän kauttaan meille avautuu. Moni näistä työsuhteista on käynnistynyt jonkinlaisen ponnahduslaudan kautta, esimerkkinä mainittakoon kaupungin oma maahanmuuttajarekrytointimalli, jonka avulla tuetaan kaupungin yksiköitä maahanmuuttajien rekrytoinneissa. 

Myös yrityksille on tarjolla useita työkaluja, joiden avulla saa tukea rekrytointiin ja voi kehittää omaa osaamistaan kansainvälisten osaajien rekrytoimiseksi. Business Finlandin Talent Explorer -rahoituksen avulla voit palkata asiantuntijan tuomaan uutta tietoa ja osaamista, mikä edistää yrityksesi etenemistä uudella kansainvälisellä markkinalla. TE-toimiston sekä kaupungin työllisyyspalveluiden kautta voi myös löytää kovan luokan kansainvälistä osaamista. TE-toimisto voi myös myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin. Osallistumalla muuntokoulutus-, rekrykoulutus- ja työkokeiluohjelmiin voi jopa saada juuri oman organisaation tarpeisiin räätälöityä osaamista. Kansainvälisten rekrytointien työnantajavelvoitteisiin liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä Kauppakamarin neuvojan puoleen. Pääkaupunkiseudun Talent Boost -verkosto tekee myös tiivistä yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa, jotta työnantajat voivat tavoittaa kansainväliset tutkinto-opiskelijat.  

Viimeistään alkusyksyllä osana kaupunkimme Talent Espoo -toimintaa järjestämme sarjan webinaareja, joissa tarjotaan tarkempia tietoja näistä palveluista. Kannattaa siis pitää silmällä Business Espoon tapahtumakalenteria. Varmistaaksesi henkilökohtaisen kutsun voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen melissa.arni-harden@espoo.fi. Nyt on hyvä aika alkaa asettautumaan lähtökuoppiin, kun kilpajuoksu globaaleista osaajista jälleen käynnistyy koronarajoitusten höllentyessä.