Kestävän kehityksen työ vei Espoon jälleen Euroopan innovaatiopääkaupunkikisan finaaliin

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.8.2020 klo 9.27

Espoo on valittu yhdeksi 12 finalistista Euroopan innovaatiopääkaupunki (iCapital) -kilpailussa. Vuosittain järjestettävä kilpailu tarjoaa eurooppalaisille kaupungeille mahdollisuuden esitellä alueensa innovaatiotoimintaa. Kilpailun voittaja julkistetaan Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivillä 22.–24.9.2020.

Espoo menestyi kilpailussa myös vuonna 2019 sijoittuen kuuden parhaan joukkoon, jolloin Euroopan innovaatiopääkaupunki -voiton vei Nantes Ranskasta. Espoo osallistuu innovaatiopääkaupunkikilpailuun, koska se tukee kaupungin houkuttelevuuden esille tuomista yritysten, investoijien ja osaajien keskuudessa.

”Espoo on sitoutunut toteuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2025 mennessä, viisi vuotta ennen määräaikaa. Tämä agenda mahdollistaa innovaatiotyön yritysten ja oppilaitosten kanssa sekä edistää Espoon taloudellista kilpailukykyä ja kestävyyttä”, sanoo kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet osana kehittämistyötä

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) eteen tehtävä työ onkin Espoon iCapital-hakemuksen kulmakiviä. Kesällä valmistuneessa Espoon kestävän kehityksen Voluntary Local Review (VLR) -arviossa Espoo analysoi oman ja kumppaneidensa toiminnan kestävyyttä ja kehittämistarpeita suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

”Espoon tekemä VLR-arvio esittelee useita konkreettisia muutoksia, joilla parannetaan arjen kestävyyttä. Sellaisia ovat mm. vuosi sitten käyttöönotetut Leppävaaran liikenteen sähköbussit, autojen vähäpäästöisten käyttövoimien, kuten sähkön, biokaasun ja uusiutuvan dieselin merkittävä lisääminen Espoossa tai kivihiilestä luopuminen kaukolämmön tuotannossa vuonna 2025”, kertoo kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala.

Espoon VLR-arvio esiteltiin kesällä YK:n kokouksessa yhdessä Suomen valtiotasoisen sekä Turun kaupungin VLR-arvioiden kanssa.

Painotus nuorissa ja oppimisessa

Ekologisten tavoitteiden ohella yksi Espoon kestävän kehityksen työn painopisteistä on koulutus. Sen vuoksi iCapital-hakemuksessa Espoo on korostanut koulutukseen, oppimiseen ja nuoriin panostamista. Muiden muassa taidetta ja kulttuuria espoolaisille 3−5-vuotiaille tarjoava Kulttuurikurkkaus ja 14−15-vuotiaita rauhantekoihin kannustava Gutsy Go ovat esimerkkejä espoolaisesta toiminnasta, jotka edistävät sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä eli tasa-arvoa, hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

”Kisassa haetaan kaupunkia, joka pystyy parhaiten osoittamaan, kuinka se kehittää uudenlaisia ratkaisuja asukkaidensa arjen parantamiseksi. Juuri tästä espoolaisessa ajattelussa on kyse: asiakaslähtöisestä palvelujen ja kestävän Espoon kehittämisestä yhdessä yritysten, tutkimuslaitosten, yhdistysten ja asukkaiden kanssa. Espoo-tarinan kulmakiviä on asukkaiden arjen helpottaminen”, toteaa palvelukehitysjohtaja Päivi Sutinen.

Lisätietoja

  • kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, puh. 046 877 3953, jukka.makela@espoo.fi
  • palvelukehitysjohtaja Päivi Sutinen, puh. 046 877 2871, paivi.sutinen@espoo.fi
  • kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala, puh. 043 824 5427, pasi.laitala@espoo.fi
  • Espoon kaupungin VLR-raportti