Digiagenda

Tietokone ja tabletti

Espoon kaupungin digiagenda on Espoo-tarinaa toteuttava ohjelma, jolla edistämme kuntapalvelujen digitalisointia, uuden teknologian hyödyntämistä, palveluiden sähköistämistä ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa.

Digitalisoinnin tarve lähtee aina toiminnan tarpeista. Tavoittelemme digitalisoinnilla parempaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta kuntapalveluihin ja hallintoon. Samalla haluamme luoda koko ajan sujuvampia ja monipuolisempia palveluja eri asiakasryhmillemme.

Toteutamme digiagendaa kokeiluin, jotka kestävät muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen. Kokeiluissa testaamme idea-asteella olevia tuotteita tai palveluja ja kehitämme niitä yhdessä yrityksen ja asiakkaiden kanssa – kokemusten pohjalta, yhteiskehittämisen hengessä. Kokeiluista saamme nopeasti tietoa siitä, olisiko testattavalla palvelulla käyttäjiä, toimisiko se osana Espoon palveluja ja tuottaisiko se kaupungille ja asiakkaille hyötyä.

Digikokeilut ovat myös yksi tapa juurruttaa kokeilukulttuuria Espooseen. Käynnissä olevia digikokeiluja esitellään meneillään olevan kehittämisen sivulla.