3D-kokeilu kutsui kaupunkilaiset suunnittelemaan arkiympäristöä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
29.11.2018 klo 10.37

Espoolaiset suhtautuvat kiinnostuksella mahdollisuuteen osallistua kaupunkiympäristönsä suunnitteluun, osoitti juuri päättynyt Espoon kaupungin ja 3DBear-yrityksen digikokeilu. Kehitteillä olevan 3D-sovelluksen avulla kaupunkilaiset saivat lisätä arkiympäristöönsä elementtejä virtuaalimaailmassa.

Kokeilu on yksi konkreettinen askel kohti Espoon kaupungin elinikäisen oppimisen tavoitteita. Sen tavoitteena oli kehittää kuntalaisten digitaalisia taitoja ja ottaa heidät mukaan kaupunkisuunnitteluun helpolla ja innostavalla tavalla.

Eniten testausta tehtiin Tapiolan ja Meritorin koulujen kolmas- ja kahdeksasluokkalaisten sekä Koulumestarin koulun neljäsluokkalaisten kanssa. He ideoivat sovelluksen avulla, millaisilla ratkaisuilla koulutilojen toimivuutta ja viihtyisyyttä voisi kehittää, ja oppivat samalla elintärkeää tulevaisuuden taitoa eli teknologian käyttöä.

– Teknologiset ratkaisut itsessään vanhenevat nopeasti, mutta kokeilujen avulla lapset oppivat oppimaan uutta ja hankkimaan tietoa ja taitoa. Kun otamme lapset mukaan uuden teknologian kehittämiseen, pidämme huolen siitä, että heillä on aikuisina valmius toimia joustavasti koko ajan muuttuvan teknologian keskellä, toteaa suunnittelija Minna Kukkonen Espoon kaupungin sivistystoimesta.

Ex tempore -kokeilu kiinnosti Tapiolassa

Laajemmin eri-ikäisiä kuntalaisia kutsuttiin muun muassa Espoo-päivänä, jolloin kaupungin ja 3DBearin edustajat jalkautuivat Tapiolaan. Tuolloin tehtävänä oli suunnitella metroaseman ja bussiterminaalin aluetta.

Haasteeksi osoittautui lähinnä osallistamisen vaikeus, eli kuinka saada kiinnostuneet tavoitettua.

– Vaikuttaa siltä, että työpajoihin ei haluta sitoutua, mutta kun jalkaudutaan kadulle, ihmiset ovat kiinnostuneita. Espoo-päivänä kävi näin, mutta muutimme suunnitelmat lennosta – eli toteutimme siinäkin kokeilukulttuuria. Lopputulos oli hyvä, koska saimme kiitosta niin sovelluksen helppokäyttöisyydestä kuin sitä, että kaupunki kysyy kuntalaisilta näkemystä kaupunkiympäristön suunnitteluun, kertoo Espoon Digiagendan kehittämispäällikkö Valia Wistuba.

Tapiolan koulun oppilaat katsovat metroaseman ympäristöä 3D-sovelluksen kautta, tabletin ruudulta Tapiolan koulun kasiluokkalaiset ideoivat viihtyisyyden lisäämistä paitsi omaan kouluunsa, myös Tapiolan metroaseman ympäristöön.

Myös Espoon kaupunginmuseo osallistui kokeiluun kulttuuriympäristön näkökulmasta. Lisätyn todellisuuden sovelluksen avulla voidaan selvittää, millaisia asioita kaupunkilaiset toivovat omalta lähiympäristöltään.

– Sovellus voisi toimia myös historiallisen mielikuvituksen herättelijänä ja innostaa tutustumaan omaan kotiseutuun, mikä puolestaan lisäisi kiinnostusta huolehtia omasta kulttuuriympäristöstä, toteaa museolehtori Tiina Hero.

Oppilaiden kanssa toteutettujen kaupunkitilan suunnittelupajojen tuotokset olivat esillä KAMUssa Näyttelykeskus WeeGeellä marraskuussa ja toimivat myös tulevassa Katse horisontissa -näyttelyssä kaupunkisuunnittelijoiden visioiden vastaparina.

3D-kokeilu oli osa Espoon kaupungin Digiagendaa ja se toteutettiin espoolaisen yhteiskehittämisen mallin mukaan kaupungin ja kokeillun sovelluksen kehittäneen yrityksen yhteistyönä.

– Kokeilu osoitti, että voisimme jatkossakin edistää asukkaiden osallistamista ympäristön suunnitteluun vastaavanlaisella käytännönläheisellä 3D-sovelluksella. Tätä harkitaan ja selvitetään yhteistyössä kaupungin eri yksiköiden kanssa, Valia Wistuba toteaa.

Tapiolan metroaseman ympäristöä johon on lisätty lisätyn todellisuuden elementtejä Koululaiset ehdottivat metroaseman ympäristöön muun muassa kasveja ja lisää penkkejä.

Lue myös: 3DBearin blogi

Lisätietoja