Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyi Tilapalvelujen vuosisuunnitelmat

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
6.2.2017 klo 12.41

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston päätöksiä 6.2.2017

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto merkitsi tiedoksi Tilapalvelut-liikelaitoksen ennakkotilinpäätöksen vuodelta 2016. Liikelaitoksen tavoite oli olla 15,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen, josta jäätiin 1,1 miljoonaa euroa. Liikelaitoksen tulostavoite ei toteutunut, koska sosiaali- ja terveystoimelle annettiin 1,1 miljoonan euron alennus Espoon sairaalan vuokrasta, vuosikorjauksiin käytettiin 2,4 miljoonaa euroa ja esisuunnitteluun 0,9 miljoonaa euroa enemmän kuin oli budjetoitu sekä Kiinteistö Oy Espoon sairaalalle ja WeeGee Oy:lle maksettiin 1,4 miljoonaa ja 0,7 miljoonaa euroa enemmän vastikkeita kuin mihin varauduttiin.

Talonrakennusinvestoinnit toteutuivat päätettyä tulostavoitetta pienempinä, koska osassa hankkeita suunnittelu tai rakentaminen siirtyi joko siksi, että käyttäjätoimialan tarpeet muuttuivat, tai siksi, että urakkatarjoukset ylittivät kustannusarvion. Vuoden 2016 talousarviossa Tilapalveluiden investoinneiksi oli asetettu 97,7 miljoonaa euroa, kun toteutuneet investoinnit olivat 69,3 miljoonaa euroa.

Jaosto hyväksyi Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelman vuodelle 2017. Liikevaihto on suunnitelmassa 240,8 miljoonaa euroa, toiminnan kulut 148,4 miljoonaa euroa ja tulos 17,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen ennen varauksia. Investointimenot ovat 77,9 miljoonaa euroa, josta uudisrakentamisen talonrakennusinvestoinnit ovat 48,4 miljoonaa euroa, sisältäen 6,7 miljoonaa euroa elinkaarta jatkaville hankkeille.

Jaosto hyväksyi myös rakennusten kunnossapidon vuosiohjelman 2017. Elinkaarta jatkavien investointien määräraha on vuosiohjelmassa suunnattu pääosin koulujen ja päiväkotien sisäilmakorjauksiin sekä teknistä elinkaarta pidentäviin korjauksiin. Toimitilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen panostetaan.

Jaosto merkitsi tiedoksi Tilapalveluiden tarkennetun selvityksen investointiohjelman riittävyydestä koulutilojen osalta. Investointien lisäksi Tilapalvelut etsii kouluille vuokrakohteina vaihtoehtoisia tiloja sekä pysyväiskäyttöön että väistötiloiksi. Yhteistyössä sivistystoimen kanssa kouluihin kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaisia tilamalleja tai tyyppiratkaisuja, jotka mahdollistavat kustannustehokkaat ja ripeästi etenevät tilahankkeet. Näin käytettävissä olisi valmiiksi luotuja tyyppiratkaisuja, jotka saadaan toimiviksi päiväkodeiksi ja kouluiksi lyhyellä toimitusajalla sekä voidaan tarvittaessa lunastaa kaupungin omistukseen.

Jaosto päätti, että toukokuun kokoukseen tuodaan päivitetty kunnossapidon vuosiohjelma, johon on sisällytetty suunnitelma valtuuston koulukorjauksiin varaaman erillisen 10 miljoonan euron käytöstä siten, että mm. Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen muuttunut tilanne on huomioitu. Jaosto päätti myös, että tarkennettu selvitys Karhusuon koulun 2. ja 3. vaiheen toteutuksesta tuodaan jaoston huhtikuun kokoukseen.

Jaosto kuuli Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtisen selostukset ajankohtaisista sisäilma-asioista sekä toimitusjohtaja Seppo Kallion tilannekatsauksen Espoon Asunnot Oy:stä.

Muut kokouksen päätökset tehtiin esityksen mukaan.

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston esityslista/pöytäkirja.

Lisätietoja

puheenjohtaja Tiina Elo, p. 045 2617447

Maija Lehtinen: Ajankohtaiset sisäilma-asiat 6.2.2017 (pptx, 3825 Kt)