Kaupunginhallituksen päätöksiä 26.11.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.11.2018 klo 18.40

Kaupunginhallitus hyväksyi neuvottelutuloksen mukaisen vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman valtuuston päätettäväksi. Kaupunginhallitus päätti, että talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuustolle tuodaan investointiohjelman tarkistukset koskien Jupperin, Laurinlahden ja Lähderannan koulujen aikatauluja. Samassa yhteydessä valtuustolle raportoidaan Jousenkaaren koulun uudishankkeen ja Matinkylän lukion etenemisestä valtuuston 21.5.2018 päätösten mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti määrätä Harri Rinta-Ahon toimimaan sivistystoimen johtajan viransijaisena 10.12.2018 - 31.1.2019 välisen ajan sekä valitsi Harri Rinta-Ahon sivistystoimen johtajan avoimen viran määräaikaiseksi hoitajaksi ajalle 1.2.2019- 31.5.2021, kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes virkaan vakinaisesti valittava aloittaa virassa. Espoon kaupungin luottamus- ja viranhaltijaorganisaation arviointi ja kehittäminen -selvitystyössä on asetettu tavoitteeksi, että Espoon kaupungin uusi luottamus- ja viranhaltijaorganisaatio tulee voimaan uuden valtuustokauden alussa 1.6.2021.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuuston hyväksyttäväksi konsernihallinnon organisaatiouudistuksesta aiheutuvat ja muut tarkistukset hallintosääntöön.

Vuoden 2018 kolmas osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti, että Espoon kaupunki laajentaa sosiaali- ja kriisipäivystyspalvelut koskemaan Lohjan, Karkkilan, Vihdin, Raaseporin, Inkoon, Siuntion ja Hangon kuntia 1.1.2019 alkaen. Kokouksessa päätettiin lisäys, että keväällä 2018 tehty organisaatiomuutos ja laajeneva toimintakenttä huomioiden varmistetaan kriisipäivystyksen osaaminen ja saatavuus ympäri vuorokauden.

Kaupunginhallitus päätti antaa muutetun lausunnon Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaavan 2050 luonnosvaiheen valmisteluaineistosta.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Finnoon keskuksen asemakaavan hyväksymistä. Alueelle suunnitellaan uusi Finnoon keskus metro-, asuin-, liike-, työpaikka- ja palvelukortteleineen sekä virkistysalueineen. Tavoitteena on kaupunkimainen omaleimainen ympäristö, joka muodostuvassa identiteetissään hyödyntää merellisyyttä. Linnustoltaan tärkeän Finnoviken-kosteikon säilyminen turvataan. Finnoonlaakso suunnitellaan virkistysalueeksi ulkoreitteineen. Voimalaitoksen aluetta täydennysrakennetaan lisääntyvän biopolttoaineiden käytön mahdollistamiseksi.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Espoon koulujen ja päiväkotien PPP-hankkeen hankesuunnitelman hyväksymistä. Hankkeeseen tulevat seuraavat koulut ja päiväkodit: Nauriskasken koulu ja Nöykkiönniityn päiväkoti (uudiskohde), Perkkaan koulu ja Perkkaan päiväkoti (uudiskohde), Pohjois-Tapiolan uusi yhtenäiskoulu (korvaava uudiskohde), Kilon koulu ja Kilon päiväkoti (korvaava uudiskohde), Tähtiniityn koulu (Kuitinmäen koulun osa) ja päiväkoti (korvaava uudiskohde).

PPP-mallissa (Public Private Partnership) vastuu kohteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä hankkeen rahoituksesta on hankkeen toteuttavalla palveluntuottajalla (projektiyhtiöllä). Hankkeen sopimuskausi kattaa suunnittelun ja rakentamisen sekä 15 - 25 vuoden ylläpidon.

Pöydälle odottamaan OAJ:n päätöstä jätettiin suomenkielisen esiopetuksen järjestäminen sivistystoimen suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikössä.

Pöydälle jätettiin valtuustoaloite kasvisruokaan siirtymisestä luottamushenkilöiden kokoustarjoilussa sekä valtuustokysymys yksityisten maalämpökaivojen sijoittamisesta osittain tai kokonaan kaupungin maalle.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja

Lisätietoa Finnoon keskuksen asemakaavamuutoksesta