Kaupunginhallituksen päätöksiä 13.5.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
13.5.2019 klo 15.36

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginjohtajaa selvittämään Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistä kuntapohjaista ratkaisua. Länsi-Uudenmaan valtuustojen puheenjohtajat, kaupungin- ja kunnanhallitusten puheenjohtajat sekä kaupungin- ja kunnanjohtajat ovat todenneet yksimielisesti, että Länsi-Uudenmaan kymmenen kuntaa, Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Vihti, Karkkila, Lohja, Siuntio, Inkoo, Raasepori ja Hanko haluavat käynnistää yhteisen valmistelun sotepalvelujen järjestämiseksi kuntapohjaisesti.

Länsi-Uudenmaan ratkaisu olisi osa Uudenmaan kuntapohjaista kokonaisratkaisua. Valmistelussa huomioidaan tulevat valtakunnalliset linjaukset. Seuraavassa vaiheessa määritellään yksityiskohtaisemmin vaihtoehdot yhteisen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen hallinnointimalliksi ja tiekartaksi hankkeen etenemiseksi. Samalla jatketaan tavoitteiden määrittelyä ja ratkaisun hyötyjen ja riskien arviointia. Selvitystyötä ohjaavat alueen kaupungin- ja kunnanjohtajat.

Länsi-Uudenmaan yhteinen ratkaisu mahdollistaisi alueen palveluketjujen paremman koordinoinnin HUS:n kanssa. Ruotsinkielisten palvelujen järjestäjänä Länsi-Uusimaa olisi maan suurin. Yhteistyön kautta voitaisiin vastata Länsi-Uudenmaan yhteisiin haasteisiin, kuten vieraskielisen väestön palvelujen järjestämiseen ja palvelujen digitalisaation edistämiseen. Alueen kunnilla on hyvät kokemukset yhteistyöstä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnassa. Lisäksi Länsi-Uudenmaan soteyhteistyötä on tehty jo mm. sosiaali- ja kriisipäivystyksessä sekä kuljetuspalvelujen ja vanhusten pitkäaikaishoidon kilpailutuksessa.

Uudenmaan kaikilla 26 kunnalla sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:lla on yhteinen näkemys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen jatkamisesta alueella.  Sen mukaan uudistamista tulee jatkaa kuntapohjaisesti, vapaaehtoisuuteen pohjautuen. Kuntien johdon neuvotteluissa esille on tullut malli, jossa Uusimaa jaettaisiin viiteen alueeseen, jotka vastaavat perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) toimii jo koko Uudenmaan alueella vastaten erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisestä ja on tärkeässä roolissa uudistettaessa palveluja ja palveluketjuja.

Kaupunginhallitus päätti nuorisovaltuustovaalien järjestämisestä syksyllä 2019. Vaaleissa valitaan 40 valtuutettua äänimäärän mukaisessa järjestyksessä. Nuorisovaltuustovaaleissa ehdokaskelpoisia ja äänioikeutettuja ovat vaalivuonna 13–18 vuotta täyttävät nuoret, joiden kotipaikka on Espoo. Äänestys tapahtuu yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Niille, jotka eivät opiskele oppilaitoksissa, järjestetään erillinen äänestyspaikka. Espoon sivistystoimi tukee nuorisovaltuustovaalien järjestämistä kytkemällä toimintaan mukaan koulujen oppilaskunnat ja niiden ohjaavat opettajat. Omnian opiskelijoille järjestetään enemmän tiedotusta ja pyritään aktivoimaan myös ammatillisen koulutuksen opiskelijat mukaan. Koulujen ulkopuolella olevat nuoret pyritään tavoittamaan ohjaamon ja muun nuorisotoimen avulla. Tavoitteena on lisätä nuorten aktiivisuutta.

Kaupunginhallitus hyväksyi Kalkkipellonmäen asemakaavan muutoksen Leppävaarassa. Tällä mahdollistetaan päivittäistavarankaupan sijoittuminen Turuntien ja Mäkkylän puistotien risteyksen tuntumaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen Espoon kaupungin, SRV Rakennus Oy:n sekä NCC Property Development Oy:n välillä Keilaniemen pysäköintilaitoksen toteuttamisesta. Sopimus liittyy Keilaniemen metroaseman yhteyteen kaavoitettuihin neljään asuintornitaloon ja toimistorakennukseen. Tonttien pysäköintipaikkojen lisäksi rakennetaan 180 metron liityntäpysäköintipaikkaa, joista vastaa kaupunki. Kaupunginhallitus kehotti teknistä ja ympäristötoimea laatimaan Keilaniemen ja Otaniemen alueen pysäköinnin järjestelyistä pääosin maanalaiseen pysäköintiin perustuvan kokonaissuunnitelman, johon sopimuksen tarkoittama järjestely liittyy.

Kaupunginhallitus hyväksyi Espoon julkisen taiteen periaatteet. Espoossa halutaan toteuttaa sekä väliaikaisia taideteoksia ja taidetapahtumia että pysyviksi jääviä julkisia taideteoksia. Tavoitteena on eri taidelajeja ja -tyylejä kattavasti esittelevä kaupunki, joka kiinnostaa sekä asukkaita että matkailijoita.  Kaupunginjohtaja nimeää työryhmän, joka valmistelee taiteen alueelliset tavoitteet ja antaa toimeksiannot alueellisten taideohjelmien laatimiseksi. Alueellisissa taideohjelmissa määritellään kunkin alueen teosten sijoittelun ja hankinnan periaatteet sekä suositukset toteuttamistavasta.Teosten rahoitukseen käytetään useita erilaisia rahoitustapoja.

Kaupunginhallitus hyväksyi Espoon kaupungin sosiaali- ja potilasasiamiehen sekä vammaisasiamiehen selvitykset vuodelta 2018 sekä vastauksia valtuustokysymyksiin ja -aloitteisiin. Valtuuston puheenjohtajisto valitaan kesäkuun valtuustossa.

Lausunto Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaavan 2050 Helsingin seudun vaihekaavan ehdotusvaiheen aineistosta jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja