Johtamisen viitearkkitehtuuri on työkalu kunnan kehittämiseen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
19.5.2016 klo 16.33

Espoo on kehittänyt yhdessä kuuden kunnan kanssa työkalun kunnan johtamisen ja toiminnan kehittämiseen.

Johtamisen viitearkkitehtuuri -työkalu lanseerataan huomenna 20.5. Kuntaliiton tilaisuudessa. Yli 150-sivuinen dokumentti on sen jälkeen valtakunnallisesti käytettävissä ja ladattavissa tukityökaluineen ja valmiine pohjineen Kuntaliiton viitearkkitehtuuri-sivustolta.

Valtiovarainministeriön, Espoon ja kuuden muun kunnan - Turun, Lahden, Oulun, Tampereen, Mikkelin ja Keravan - yhteisessä, Espoon isännöimässä hankkeessa rakennettiin johtamisen viitearkkitehtuuri. Se on kunnan johtamisen ja toiminnan kehittämisen peruspaketti yksissä kansissa.

Mikä on kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri?

Mitä kunta tekee? Saattaa vaikuttaa selvältä, mutta hahmotamme toiminnan eri tavalla tai puhumme eri käsitteillä. Toiminnan kuvauksen ja määrittelyn avulla kuntaa voidaan johtaa ja kehittää kokonaisuutena. Se tuo yhtenäisen rakenteen ja käsitteistön johdon ja kehittäjien käyttöön kytkemällä toiminnan, toiminnassa tarvittavan tiedon, tietojärjestelmät ja teknologian.

Johtamisen viitearkkitehtuuri -työkalu kuvaa kunnan toiminnan sen johtamisen tasolla. Huomio kiinnitetään erityisesti asiakkuuksien hallintaan, palvelujen järjestämiseen, prosesseihin ja tietoihin sekä siihen, kuinka nämä kaikki ovat kytköksissä toisiinsa. Tämä työkalu auttaa kuvaamaan toimintaa ja auttaa oikeiden tietojärjestelmien valinnassa.

Arkkitehtuurista puhuttaessa tarkoitetaan kuvausta ja määrittelyä. Kunnan on kuvattava jo tietohallintolainkin mukaan kokonaisarkkitehtuurinsa: toimintakerros, tietokerros ja teknologia- ja tietojärjestelmäkerros. Palvelujen digitalisointi ja digitaaliset ratkaisut toimivat vain, jos toiminta, tieto, järjestelmät ja teknologia toimivat hyvin yhteen.

Mihin työkalua voi käyttää?

Espoossa mallinnettu johtamisen viitearkkitehtuuri ja sen käyttöä tukevat työkalut ovat yleisluontoisia malleja, joita voi soveltaa kunkin kunnan omassa toimintaympäristössä ja kehitysvaiheessa.

”Työkalulla voi kuvata muutosta ja sen toteutusta”, palvelujen kehittämisjohtaja Päivi Sutinen Espoon kaupungilta kertoo.

Viitearkkitehtuuri kuvaa koko palveluketjun ydin-, ohjaus- ja tukiprosesseineen - ketjun jokaisen vaiheen asiakashallinnasta palvelutuotantoon. Jokainen osaprosessi kuvataan dokumentissa pala palalta samoin kuin se, miten eri vaiheet on integroitu toisiinsa.

Viitearkkitehtuuri sopii työkaluksi niin johtajille, kehittäjille ja kokonaisarkkitehtuurin parissa työskenteleville.

”Kun kunnan toiminnan kokonaisuus tunnetaan hyvin, voidaan sitä suunnitella ja kehittää paremmin. Toimintaan tutustuminen voi myös paljastaa puutteita ja oivallisia kehityskohteita”, Sutinen lisää.

Viitearkkitehtuurilla voi kuvata esimerkiksi, mitä kunnan prosessit ja tavoitteet tarkoittavat yksittäisen palvelun kannalta: Mitä ovat asiakkaat, mitä palvelut? Miten tietojärjestelmät tukevat toimintaa? Mitä tietoa tarvitaan asiakkaalta? Miten päätöksenteko etenee? Mitä tietoja konsernitalouden ja toiminnan välillä liikkuu talousarvioita tehtäessä tai raportoidessa?

Mistä työkalun löytää?

Tästä: Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri

Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin pikakäyttöohje

Avoindata.fi-sivusto 

Kuntaliiton kokonaisarkkitehtuuri-sivusto

Kuntaliiton verkkokauppa

Katso suora lähetys Johtamisen viitearkkitehtuuri –työkalun lanseeraustilaisuudesta 20.5.2016 klo 9.30-14

Päivitämme linkin tilaisuudesta otettuun videoon noin viikko tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoa

Päivi Sutinen
palvelujen kehittämisjohtaja
paivi.sutinen(at)espoo.fi
046 877 2871

Piia Wollstén
erityisasiantuntija
piia.wollsten(at)espoo.fi
050 305 2374

Valia Wistuba
kehittämispäällikkö
valia.wistuba(at)espoo.fi
043 825 2905

Johtamisen viitearkkitehtuurin lanseeraustilaisuus Kuntatalolla

Johtamisen viitekehys -työkalu lanseerattiin Kuntatalon tilaisuudessa 20.5.2016.

Kuvassa Valia Wistuba Piia Wollsten Päivi Sutinen ja Mika Karjalainen

Kehittämispäällikkö Valia Wistuba, erityisasiantuntija Piia Wollsten, palvelujen kehittämisjohtaja Päivi Sutinen Espoon kaupungilta esittelivät johtamisen viitearkkitehtuuria. Reunimmaisena Kuntaliiton Jari Ylikoski.