Ison Omenan neuvola ja mielenterveyspalvelut auttavat yhdessä vanhempia

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
21.10.2020 klo 12.46

Ison Omenan palvelutorilla neuvola ja mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat kehittäneet yhdessä uuden palvelumallin. Sen ansiosta neuvolan terveydenhoitaja voi konsultoida aiempaa ketterämmin psykologia, jos tulevan tai tuoreen vauvaperheen vanhemman hyvinvointi aiheuttaa erityistä huolta. Palvelumalli valittiin voittajaksi Ison Omenan palvelutorin innovaatiokilpailussa.

Palvelu on tarkoitettu raskaana oleville tai alle vuoden ikäisten lasten äideille ja heidän kumppaneilleen. Huoli voi kummuta vanhemman psyykkisestä hyvinvoinnista yleensä, mutta taustalla voi olla myös esimerkiksi raskauden keskeytykseen liittyvä erityinen keskustelutuen tarve, kohtukuolema, keskenmeno tai lapsettomuushoitotausta. Sen jälkeen, kun terveydenhoitaja on ollut yhteydessä psykologiin, psykologi ottaa tarvittaessa asiakkaaseen yhteyttä. Mahdollinen jatko suunnitellaan yhdessä.

Tarve konsultaatiomahdollisuudelle oli, sillä erityisen huolen asiakkaiden kohdalla on tärkeää varmistua, että heille tarjotaan oikeita palveluja oikeaan aikaan ja että asiakas todella saa ajan tarvitsemaansa palveluun. Palvelulla haluttiin tukea tämän erityisen riskiryhmän ohjautumista mielenterveyspalveluiden piiriin. Nopea hoidontarpeen arvio ja hoidon aloitus sekä katkeamaton palveluketju ovat tärkeitä, jos terveydenhoitajalla on epäily ajankohtaisesta ja akuutista mielenterveysoirehdinnasta. Joskus asiakkaalla ei ole voimavaroja hakeutua itse avun piiriin ja hän tarvitsee siihen tukea.

Innovaatioita asiakkaan etu edellä

Ison Omenan palvelutorin innovaatiokilpailun raati valitsi voittajan sillä perusteella, että idean kohteena on tärkeä kohderyhmä ja hoito vaikuttaa laajasti, palvelupolku sujuvoituu ja kokonaisvaltaista palvelutarvetta kartoitetaan moniammatillisen yhteistyön avulla. Lisäksi palvelumallissa nähtiin potentiaalia levittää sitä esimerkiksi muihin erityisen huolen asiakaskohderyhmiin.

”Tämän vuoden kilpailun ideoissa korostui vahvasti asiakaslähtöisyys. Huomaan, että kilpailujoukkueet olivat todella lähteneet ideoimaan palveluita asiakas edellä, ei hallinto edellä”, kertoo palvelutorikoordinaattori Suvi Jäntti.

Ison Omenan palvelutori järjesti nyt toista kertaa oman sisäisen innovaatiokilpailunsa palveluyksiköilleen. Kilpailu on saanut innoituksensa koko kaupunkiorganisaation laajuisesta kaupunginjohtajan innovaatiokilpailusta, jonka avulla haetaan palvelujen kehitystä kuntalaisten parhaaksi.

Innovaatiokilpailu on yksi käytännön esimerkki Palvelutorilla tehtävästä moniammatillisesta kehitystyöstä. Palvelutorikonseptin keskiössä on vahvasti palvelujen ja yhteistyön kehittäminen yhdessä palveluyksiköiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhteistyöllä on mahdollista saada aikaan entistä vaikuttavampia palveluita. Palvelutorit toimivatkin parhaimmillaan innovaatioalustoina, joissa uusia ideoita autetaan syntymään sekä niitä voidaan myös testata ketterästi.

Lisätietoja

palvelutorikoordinaattori Suvi Jäntti, Ison Omenan palvelutori, Espoon kaupunki, puh. 040 579 4840, suvi.jantti@espoo.fi