Espoo testasi kansallisen palveluväylän toimivuutta onnistuneesti

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.5.2014 klo 12.44

Espoon ja Lahden kaupungit testasivat yhteistyössä Kuntien Tieran ja Sitran kanssa kansallisen palveluväylän toimivuutta. Pilotit toteutettiin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestelmien välillä. Kokeilut osoittivat, että palveluväylä mahdollistaa hajautettujen tietokantojen yhdistämisen ja sähköisten palvelujen tuomisen yhteen kanavaan.

Palveluväylä on valtakunnallinen tiedonsiirtokanava, joka on yhteydessä valtion, kuntien ja yksityisen sektorin sähköisiin palveluihin ja rekistereihin, mahdollistaen tiedon siirtymisen näiden välillä. Espoossa palveluväylään perustuvaa tiedonsiirtoa testattiin hoitotyön ydinjärjestelmän ja eri järjestelmätoimittajien hoitotyötä tukevien järjestelmien välillä. Lahti pilotoi palveluväylää potilasjärjestelmien integroinnissa.

– Pilotin tavoitteena oli todentaa palveluväylän soveltuminen ja toimivuus eri ympäristöissä olevien tietojärjestelmien välillä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa. Tässä onnistuttiin, kertoo Espoon kaupungin hankejohtaja Kari Kankaanhuhta.

Pilottien taustalla on valtiovarainministeriön Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelma, jonka tavoitteena on tehostaa tietojen yhteiskäyttöä ja mahdollistaa palveluiden kehittäminen joustavammin. Loppukäyttäjälle palvelut ovat tulevaisuudessa entistä paremmin saatavilla. Myös kuntakentällä halutaan kehittää järjestelmäkirjon yhteentoimivuutta ja joustavuutta merkittävien tuottavuushyötyjen saavuttamiseksi.

– Todensimme, että Viron mallin mukainen X-road-palveluväyläarkkitehtuuri mahdollistaa hajautettujen tietokantojen yhdistämisen yhdeksi selkeäksi palvelukokonaisuudeksi. Erillisten järjestelmien käytöstä ja niihin liittyvistä tuottavuuden kasvua jarruttavista tiedonkulun ongelmista voidaan päästä eroon, Kankaanhuhta toteaa.

Kansallinen palveluväylä parantaa tietojen saatavuutta

Pilottien perusteella palveluväylän vaatima tekninen ympäristö on rakennettavissa. Palveluväylä tarjoaa joustavan ja turvallisen tiedonvälitysratkaisun ja parantaa näin tietojen saatavuutta ja ohjaa yhteentoimivuuteen.

– Tulokset tukevat meidän tavoitetta tehostaa hallinnon toimintaa. Pilotit  konkretisoivat  palveluväylän hyödyntämisen etuja kunnissa. Syksyllä kansallisen palveluarkkitehtuurin ohjelmassa käynnistyvät ensimmäisten tuotantoympäristöön tehtävien palveluiden toteutukset ja mukaan etsitään kuntia, jotka haluavat kehittää laaja-alaisesti hyödynnettävissä olevia kuntapalveluita, kertoo kehittämispäällikkö Pauli Kartano valtiovarainministeriöstä.

Kaupungit  näkevät palveluväylän mahdollistamat hyödyt myös strategisesti merkittävinä. Tavoitteena on valjastaa ICT tukemaan toimintaa mahdollisimman tehokkaasti. Ratkaisut halutaan rakentaa modulaaristen, yhteentoimivien sekä kansallisiin palveluihin liittyvien ja tukeutuvien tietojärjestelmien avulla.

– Palveluväylä mahdollistaa joustavan tavan kehittää järjestelmiä kansallisena yhteistyönä, jolloin kunnissa vältytään mm. turhalta päällekkäiseltä työltä. Samalla edistämme suomalaisen tietojärjestelmäosaamisen vahvistumista ja ICT-markkinoiden kehittymistä ja monipuolistumista, toteaa projektipäällikkö Pekka Piironen Lahden sosiaali- ja terveystoimialalta.