Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksiä 12.2.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.2.2018 klo 10.59

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti jatkaa varauksia Kiinteistöosakeyhtiö Kauppakeskus Sellolle pysäköinnin laajennuksen suunnittelua ja liikenneterminaalin kehittämistä varten sekä Lemminkäinen Talo Oy:lle, Skanska Talonrakennus Oy:lle, Skanska CDF Oy:lle, Scandic Hotels Oy:lle ja Sponda Oyj:lle Leppävaaraan radan pohjoispuolisen alueen suunnittelua varten. Varauksensaajien tulee yhteistyössä kaupungin kanssa selvittää edellytykset alueen asemakaavoitukselle sekä kehittää hankkeiden suunnitelmia.

Leppävaaran alueen kehittämisen päätavoitteet ovat Leppävaaran keskustaa halkovien väylien jakavan vaikutuksen vähentäminen, Pohjois- ja Etelä-Leppävaaran kaupunkikuvallinen sekä toiminnallinen tasapainottaminen, kävelykeskustan laajentaminen, toimivan ajoneuvoliikenteen edellyttämät järjestelyt sekä voimakkaasti kehittyvän Perkkaa - Vermo -alueen luonteva liittäminen osaksi aseman seudun ydinkeskustaa. Leppävaaran kokonaisuutta linjataan tämän vuoden kuluessa tarkemmin sekä kaupunkisuunnittelulautakunnassa että elinkeino- ja kilpailukykyjaostossa.

Omakotitonttien myyntiä ja vuokrausta Laaksolahdessa koskevat asiat (10 ja 11) jätettiin pöydälle.

Lisäksi jaosto kuuli selostuksen Keran alueen kehittämisestä. Valtuustokauden 2017-2021 tavoitteena Espoo-tarinassa on, että kehittyvästä Kerasta syntyy kansainvälinen esimerkki kiertotalouden digitaalisesta kaupunkialustasta. Jatkosuunnittelussa huomioitavia asioita ovat mm. kaupunkiradan rakentamisen ajoituksen osuminen yhteen Keran rakentamisen kanssa, keskitetty pysäköinti, kävely- ja pyöräilypainotteisen ytimen kehittäminen sekä riittävän tiiviin kaupunkirakenteen muodostuminen, jotta saadaan potentiaalia palveluille. Alueen rakentaminen alkanee loppuvuodesta 2018.

Muut asiat päätettiin esityksen mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat