Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Tapiolan jalkapallostadionhanketta suunnitellaan allianssina

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.3.2018 klo 12.33

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää varata kaupungin, SRV Yhtiöt Oyj:n ja soveltuvin osin Esport-yhteisön yhdessä muodostamaa kehittämisprojektia varten Tapiolan urheilupuistosta alueen, johon tulee kehittää hankekokonaisuus, joka käsittää jalkapallostadionin ja siihen liittyviä palvelutiloja, asuntoja ja majoitustiloja. Tavoitteena on kaupungin johtama ns. allianssityyppinen kehittämisprojekti, jossa mahdollistetaan eri urheilulajien ja seurojen toiminta alueella sekä mahdollistetaan useiden operaattorien toiminta alueella.

Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan hankekokonaisuuden luonnossuunnitelmat, taloudelliset ja toiminnalliset sekä hallinnolliset pääperiaatteet ja toteutusaikataulu. Suunnittelu- ja kehittämiskustannuksista vastaa allianssihanke; kustannuksista sovitaan tarkemmin allianssityyppisessä yhteistyösopimuksessa ja ne otetaan huomioon aikanaan mahdollisessa toteutussopimuksessa. Hankekokonaisuuden kehittäminen tehdään osana Tapiolan urheilupuiston kehitettävää kokonaisuutta ja kaupunki osallistuu hankkeen toteutukseen kaikissa vaiheissa. Allianssityyppinen yhteistyösopimus, joka sisältää hankekokonaisuuden luonnossuunnitelmat, taloudelliset, toiminnalliset ja hallinnolliset pääperiaatteet sekä toteutusaikataulun, tuodaan kesään mennessä kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston käsittelyyn.

Kaupungin tavoitteena on kehittää Tapiolan urheilupuistosta monipuolinen ja korkeatasoinen liikkumiskulttuurin keskus metron varrelle. Myös Tapiolan urheilupuiston jalkapallostadionhankkeessa (johon sisältyy palvelutiloja, asuntoja, majoitustiloja) on tavoitteena pitkä elinkaari. Toteutuessaan jalkapallostadion tulee muodostamaan osan Espoon kaupungin asukkailleen tarjoamaa urheilu- ja liikuntainfrastruktuuria ja liikuntapaikkatarjontaa. Stadionin tulee olla käytöltään avoin ja sitä tulee pystyä käyttämään erilaisiin urheilu- ja kulttuuritapahtumiin sekä urheilun ja liikunnan harrastamiseen eri urheiluseurojen ja yhteisöjen toimesta.

Kiinteistökehityshankkeena jalkapallostadionhanke vertautuu metron varrella käynnissä oleviin moniin kaupunkikehityshankkeisiin.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varasi Yrjö ja Veera Somersalmelle sekä Petra Hackmanille perustettavan yhtiön lukuun tontin Vermon alueelta ratsastustallin suunnittelua varten. Kaupunki järjesti suunnitteluvarauksen hakumenettelyn hevosurheilukeskuksen korttelialueeksi kaavoitetusta tontista. Hakuaikana jätettiin neljä hakemusta. Varauksensaajien hankesuunnitelma vastaa kokoluokaltaan sitä, minkä voimassa oleva asemakaava mahdollistaa rakennettavan. Hanke sisältää monipuolista ratsastuskoulutoimintaa sekä yksityistallitoimintaa. Suunniteltu konsepti soveltuu tiiviin kaupunkirakenteen välittömään läheisyyteen.

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto sai selostuksen Keilaniemi-visiosta. Visio on tulossa päätettäväksi jaostoon seuraavaan kokoukseen.

Omakotitonttien myyntiä ja vuokrausta koskevat asiat (3 ja 4) palautettiin valmisteluun.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat