Vaarallisen jätteen kaatopaikan toiminnan muuttaminen ja laajentaminen sekä toiminnan aloittamislupa, toiminnot sijaitsevat Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella, Espoo ja Kirkkonummi