Romuajoneuvojen siirrot Espoossa 29.7.2019

Kaupunkitekniikan keskus

ROMUAJONEUVOJEN SIIRROT ESPOOSSA

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain perusteella ilmoitetaan, että ajoneuvoja on siirretty kaupun­gin varastoalueelle, josta omistajalla on oikeus lunastaa ajoneu­vonsa omistusoikeutensa osoitettuaan. Noutamattomien ajoneuvojen luettelo on nähtävissä  

Siltakatu 11, Kauppakeskus Entressen ilmoitustaululla 3. krs, 1 kk:n ajan kuulutuspäivästä lukien.

Tiedustelut talteen otetuista ajoneuvoista puh. (09) 8162 5100

Lunastamattomat ajoneuvot siirtyvät kaupungin omistukseen yhden (1) kuukauden kuluttua kuuluttamispäivästä lukien.

ESPOOSSA   29.7.2019 LAKIMIES

Liitetiedostot