Päätös melua aiheuttavasta tilapäisestä purkutyöstä ja paalutuksesta kiinteistö oy Keilaniemen Torni Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Päätös melua aiheuttavasta tilapäisestä pukutyöstä ja paalutuksesta

Valvontapäällikkö on tehnyt 23.5.2019 § 24 päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta Kiinteistö Oy Keilaniemen Tornin ilmoituksesta, joka koskee melua aiheuttavaa tilapäistä purkutyötä ja paalutusta osoitteessa Keilaniementie 1, 02150 ESPOO. Päätös on nähtävillä 24.5.– 24.6.2019 osoitteessa http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko.

Päätöksen antopäivä on 24.5.2019. Päätöksen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä eli viimeistään 24.6.2019. Valitus voidaan toimittaa Vaasan hallinto-oikeuteen osoitteella PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi tai https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/

Lisätietoja päätöksestä antavat ympäristötarkastaja Hanna-Mari Torniainen, puh: 043 826 5218 ja vs. valvontapäällikkö Lasse Kämpe puh: 043 824 6048, sähköposti: etunimi.sukunimi@espoo.fi