Päätös melua aiheuttavasta tilapäisestä paalutustyöstä, Kirkkojärventie 10, 02770 Espoo

KUULUTUS                                              8.6.2018

Päätös melua aiheuttavasta tilapäisestä paalutustyöstä

Valvontapäällikkö on tehnyt 8.6.2018 § 28 päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta Hausia Oy:n ilmoituksesta, joka koskee melua aiheuttavaa paalutustyötä osoitteessa Kirkkojärventie 10, 02770 ESPOO. Päätös on nähtävillä 11.6.–11.7.2018 Espoon kaupungin ympäristökeskuksessa osoitteessa Kirkkojärventie 6 B, 4. kerros, Espoon keskus ja Internet-sivulla http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko.

Päätöksen antopäivä on 11.6.2018. Päätöksen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä eli viimeistään 11.7.2018. Hallinto-oikeudelle osoitettu valitus postitetaan Vaasan hallinto-oikeuteen osoitteella PL 204, 65101 VAASA.

Lisätietoja päätöksestä antavat ympäristötarkastaja Lasse Kämpe, puh: 043 824 6048 ja valvontapäällikkö Katja Ohtonen puh: 043 826 5216, sähköposti: etunimi.sukunimi@espoo.fi