Pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten ilmanlaadun yhteistarkkailusuunnitelma

KUULUTUS

ASIA

Helen Oy, Fortum Power and Heat Oy ja Vantaan Energia Oy ovat toimittaneet Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristönsuojelulain (527/2014) 64 §:n ja Uudenmaan ELY-keskuksen 12.11.2013 antamien päätöksien määräysten 3 mukaiset suunnitelmat energiantuotantolaitosten päästöjen ilmanlaatuvaikutusten tarkkailusta vuosina 2019–2023. Tarkkailu toteutetaan pääkaupunkiseudun energiayhtiöiden yhteistarkkailuna osana Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ilmanlaadun seurantaa.

Uudenmaan ELY-keskus tarkastaa edellä mainitut suunnitelmat ja tekee niiden johdosta päätökset.

HAKIJAT      

                      Helen Oy, 00090 HELEN

Fortum Power and Heat Oy, PL 100, 00048 FORTUM

Vantaan Energia Oy, PL 95, 01301 Vantaa

YHTEISTARKKAILUUN KUULUVAT LAITOKSET

Helen Oy:

Alppilan lämpökeskus, Tivolitie 12, Helsinki

Hanasaaren lämpökeskus, Parrukatu 1-3, Helsinki

Hanasaari B-voimalaitos, Parrukatu 1-3, Helsinki

Jakomäen lämpökeskus, Kankaretie 6, Helsinki

Kellosaaren kaasuturbiinilaitos, Kellosaarenkatu 8, Helsinki

Lassilan lämpökeskus, Kaupintie 1, Helsinki

Munkkisaaren lämpökeskus, Hylkeenpyytäjänkatu 1, Helsinki

Myllypuron lämpökeskus, Runokylänkatu 3, Helsinki

Patolan lämpökeskus, Lämpökuja 6, Helsinki

Ruskeasuon lämpökeskus, Hakamäenkuja 2, Helsinki

Salmisaaren voimalaitokset, Porkkalankatu 9-11, Helsinki

Vuosaaren lämpökeskus, Käärmeniementie 6-8, Helsinki

Vuosaaren voimalaitokset, Käärmeniementie 6-8, Helsinki

Fortum Power and Heat Oy:

Juvanmalmin lämpökeskus, Juvan Teollisuuskatu 40, Espoo

Kaupunginkallion lämpökeskus, Kamreerintie, Espoo

Kivenlahden lämpökeskus, Ruukinmestarintie 10, Espoo

Otaniemen lämpökeskus, Otakaari 6, Espoo

Suomenojan voimalaitos, Hylkeenpyytäjäntie 4, Espoo

Tapiolan lämpökeskus, Ahertajantie 4, Espoo

Vermon lämpökeskus, Perkkaantie 10, Espoo

Vantaan Energia Oy:

Hakunilan lämpökeskus, Käärmekalliontie 3, Vantaa

HK:n lämpökeskus, Väinö Tannerin tie 1, Vantaa

Koivukylän lämpökeskus, Halmekuja 4 b, Vantaa

Lentokentän lämpökeskus, Helsinki-Vantaan lentoasema, Vantaa

Maarinkunnaan lämpökeskus, Santaradantie 6, Vantaa

Martinlaakson voimalaitos, Martinkyläntie 19, Vantaa

Vantaan jätevoimala, Pitkäsuontie 10, Vantaa

Variston lämpökeskus, Matkatie 4, Vantaa

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ OLO

Tämä kuulutus on nähtävillä 12.6.2018 - 17.8.2018:

Helsingin kaupungintalon ilmoitustaululla Pohjoisesplanadi 11 - 13, 00170 Helsinki,

Espoon kaupungin ilmoitustaululla, Siltakatu 11, 02770 Espoo,

Vantaan kaupungintalon ilmoitustaululla, Asematie 7, 01300 Vantaa,

Kauniaisten kaupungin ilmoitustaululla, Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamossa, Opastinsilta 12 B, 5. krs, 00520 Helsinki

www.ely-keskus.fi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset -> Kuulutukset - Uusimaa

Suunnitelmat ovat kuulutusaikana nähtävillä:

Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 - 13, 00170 Helsinki,

Espoon kaupungin ympäristökeskuksessa, Kirkkojärventie 6 B, 02770 Espoo,

Vantaan kaupungin ympäristökeskuksessa Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa,

Kauniaisten kaupungintalolla, Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen,

Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamossa, Opastinsilta 12 B, 5. krs, 00520 Helsinki

www.ely-keskus.fi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset -> Kuulutukset - Uusimaa

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Suunnitelmien johdosta on niillä, joiden oikeuteen ja etuun ilmoitetusta toiminnasta mahdollisesti aiheutuva ympäristön pilaantumisen vaara saattaa vaikuttaa, oikeus muistutuksen tekoon sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä oikeus mielipiteen ilmaisuun asiasta.

Muistutukset on tehtävä tai mielipiteet ja tiedot annettava kirjallisena ja toimitettava Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamoon kuulutusaikana 12.6.2018 - 17.8.2018.

KÄYNTIOSOITE                Opastinsilta 12 B, 5. krs, Itä-Pasila, Helsinki

POSTIOSOITE                   Uudenmaan ELY-keskus, PL 36, 00521 Helsinki

SÄHKÖPOSTI                    kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

LISÄTIETOJA                     Ylitarkastaja Pekka Mannisto, p. 0295 021 448