Vireille tullut hakemus, Espoon kaupunki, Tilapalvelut -liikelaitos, Laajalahti

Espoon Kaupunki / Tilapalvelut -liikelaitos on hakenut maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaista lupaa suojellun koulurakennuksen peruskorjaamiseen ja laajentamiseen sekä yhden talousrakennuksen rakentamiseen rakennuslupalupahakemuksella 49-2019-993-A rakennuspaikalle: Elisenvaarankuja 9 (49-17-18-33) kaupunginosassa 17. Laajalahti.

Tällä kuulutuksella ilmoitetaan naapureille rakennuslupahakemuksen vireille tulosta (maankäyttö- ja rakennuslaki 133 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 65 §).

Hakemus liiteasiakirjoineen on nähtävillä Espoon rakennusvalvontakeskuksessa 12.8.2019 saakka (käyntiosoite: Kirkkojärventie 4, 02770 Espoo) tai voitte pyytää niitä sähköpostitse osoitteesta: rava.kirjaamo@espoo.fi

Mahdolliset kirjalliset huomautukset hakemuksen johdosta tulee toimittaa Espoon Rakennusvalvontakeskukseen (PL 45, 02070 Espoon kaupunki tai rava.kirjaamo@espoo.fi ) viimeistään 12.8.2019

Rakennusvalvontakeskus on suljettuna 15.-28.7 välisenä aikana. Sillä välin mahdolliset huomautukset voi toimittaa: Espoon Kirjaamo, PL 1, 02070 Espoon kaupunki tai Siltakakatu 11, Kauppakeskus Entresse, 3. kerros 02770 Espoo tai kirjaamo@espoo.fi

Kirjaamon aukioloaika ma -pe klo 8-15.45

Lisätietoja hakemuksesta: vs. rakennuslupapäällikkö Christel Schalin puh. 043 827 0874

Espoossa 28.06.2019                                                       Rakennusvalvontakeskus