Päätös melua aiheuttavasta tilapäisestä purkutyöstä ja louhinnasta, Elisenvaarankuja 9

Valvontapäällikkö on tehnyt 24.5.2021 § 34 päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta YIT Suomi Oy:n ilmoituksesta, joka koskee melua aiheuttavaa tilapäistä purkutyötä ja louhintaa osoitteessa Elisenvaarankuja 9, 02140 ESPOO. Päätös on nähtävillä 25.5.-1.7.2021 Espoon kaupungin viranhaltijapäätössivulla.

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 1.7.2021. Valitus voidaan toimittaa Vaasan hallinto-oikeuteen osoitteella PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi tai hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa.

Tämä kuulutus on julkaistu 25.5.2021 Espoon kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä edellä mainitusta julkaisuajankohdasta.

Lisätietoja päätöksestä antavat ympäristötarkastaja Lasse Kämpe, puh: 043 824 6048 ja valvontapäällikkö Maria Myllynen, puh: 040 639 4954, sähköposti: etunimi.sukunimi@espoo.fi