Päätös melua aiheuttavasta tilapäisestä TAGi on pop -ulkoilmakonsertista os. Turveradantie 17, Ocarina Oy Ltd

Valvontapäällikkö on tehnyt 29.5.2019 § 28 päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta Ocarina Oy Ltd:n ilmoituksesta, joka koskee melua aiheuttavaa ulkoilmakonserttia osoitteessa Turveradantie 17, 02140 ESPOO. Päätös on nähtävillä 31.5.–1.7.2019 osoitteessa http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko

Päätöksen antopäivä on 31.5.2019. Päätöksen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä eli viimeistään 1.7.2019. Valitus voidaan toimittaa Vaasan hallinto-oikeuteen osoitteella PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi  tai https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/

Lisätietoja päätöksestä antavat vs. ympäristötarkastaja Lotta Juusti, puh: 040 521 2141 ja vs. valvontapäällikkö Lasse Kämpe puh: 043 824 6048, sähköposti: etunimi.sukunimi@espoo.fi