Liikuntatilojen käyttövuorot ja vuokra-avustus, hakuaika 9.8.2019 mennessä ja Application periods for sports facilities and grants

LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT JA VUOKRA-AVUSTUS
Hakuaika 9.8.2019 mennessä

JALKAPALLOHALLIT vuorot ajalle 18.11.2019 - 30.4.2020 ja 1.10.2020 - 30.4.2021
Käyttövuorohakemukset tehdään verkossa sähköisessä tilavarausjärjestelmässä, johon pääsee liikunnan sivuilta: www.espoo.fi /liikunta – liikuntapaikkojen varaus - sähköinen liikuntatilojen tilavarausjärjestelmä. Järjestelmän tarkemmat käyttöohjeet löytyvät samalta sivulta.

Mahdolliset paperiset hakemukset on toimitettava viimeistään pe 9.8.2019 Espoon kaupungin kirjaamoon PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI klo 15.45 mennessä tai kaupungin asiointipisteisiin niiden aukioloaikojen mukaan.  Lomakkeita saa asiointipisteistä ja liikuntapalvelusta.
Pdf-lomakkeet voi myös täyttää ja tulostaa osoitteesta www.espoo.fi > Asioi verkossa > Lomakkeet.

LIIKUNTATILOJEN VUOKRA-AVUSTUS
Ajalta 1.1. -30.6.2019

Hakemukset on toimitettava viimeistään pe 9.8.2019 mennessä Espoon kaupungin kirjaamoon: PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI klo 15.45 mennessä tai kaupungin asiointipisteisiin niiden aukioloaikojen mukaan. Paperisia lomakkeita saa asiointipisteistä tai pdf- lomakkeen voi myös täyttää ja tulostaa osoitteesta www.espoo.fi > Asioi verkossa > Lomakkeet.

Vuokra-avustusten liitteet, laskut ja maksutositteet on toimitettava liikuntapalveluihin viimeistään su 25.8.2019 mennessä joko sähköpostin liitteenä os. liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi tai os. Liikuntapalvelut, tilavaraus, PL 34, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

Lisätietoja avustuksista ja liikuntapaikkojen käyttövuoroasioista:
ma ja ke klo 12.30 -15.00 ja to klo 9.00-11.00
avustukset 09-81652103
hallit ja kentät 09-816 84127 ja 0500-420005

Application periods for sports facilities and grants
Application period until 9 August 2019

Football halls
Time slots in football halls from 18 November 2019 to 30 April 2020 and from 1 October 2020 to 30 April 2021
Rental grant
Rental grants for sports facilities from 1 January to 30 June 2019

To apply for time slots, we recommend that you use our reservation system online at: www.espoo.fi/en-US > Culture and sport > Sports > Reservation of Sports Facilities. Detailed instructions on how to use it are available on the same page.

Submit your applications by Friday, 9 August 2019 at 15:45 at the latest to the City of Espoo Registry Office, P.O. Box 1, 02070 CITY OF ESPOO, or to the city’s Service Points during their opening hours. Printed forms are available in the Service Points. Alternatively, you can fill in and print an application at www.espoo.fi/en-US > E-services > Forms.

The appendices (invoices and receipts) to applications for rental grants for sports facilities must be sent to the Sports and Exercise Services by Sunday, 25 August 2019 as e-mail attachments to liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi or by post to Sports and Exercise Services, reservation of facilities, P.O. Box 34, 02070 City of Espoo.

Further information about grants and time slots in sports facilities:
Mondays and Wednesdays at 12:30–15:00 and Thursdays at 9:00–11:00
grants 09 816 52103
halls and fields 09 816 84127 and 0500 420 005