Kuntalain 142 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä 4.6.2019 19/0426/2, kunnallisvalitus

Helsingin hallinto-oikeus on 4.6.2019 antanut päätöksen 19/0426/2, 03682/17/1301, kunnallisvalitukseen, joka oli tehty Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksestä 19.4.2017 § 63.

Hallinto-oikeuden päätös on nähtävänä Espoon kaupungin kirjaamossa, osoite PL 1, 02070 Espoon kaupunki, käyntiosoite Siltakatu 11.

Tämä ilmoitus on yleisessä tietoverkossa 12.6.2019-12.7.2019.

Virpi Leino
lakimies
puh. 046 877 1846
etunimi.sukunimi@espoo.fi