Kaavoja nähtävillä, osallistumis- ja arviointisuunnitelmia (OAS), Asemakaavaehdotuksia ja asemakaavapäätöksiä

KUULUTUS

KAAVOJA NÄHTÄVILLÄ

Seuraavien alueiden kaavoja ja kaavanmuutoksia koskevat suunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä teknisen ja ympäristötoimen näyttelytilassa sen aukioloaikana, Virastopiha 3, katutaso, Espoon keskus, puh. 09 8162 5000. Suunnitelmiin voi tutustua kaupungin verkkosivustolla www.espoo.fi/kaavoitus ja lähimmässä asiointipisteessä (ei Espoon keskus).

Kaavan nimellä varustetut mielipiteet ja muistutukset on toimitettava kaavan viimeiseen nähtävilläolopäivään klo 15.45 mennessä osoitteella: Kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai kirjaamo@espoo.fi. Kirjaamon käyntiosoite: Espoon keskus, Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse, 3. krs.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMIA (OAS)

Luoteisrinne, asemakaavan muutos, Kaitaa, alue 440713. Ali-Suomenoja, Luoteisrinne 3–7. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 18.6.–6.7. ja 30.7.–10.8.2018.

ASEMAKAAVAEHDOTUKSIA

Friisinniitty, asemakaavan muutos, Olari, alue 320804, Kuitinmäentie 29. Kaavahanke edellyttää maankäyttösopimusta. Kaavaehdotus nähtävillä 18.6.–6.7.2018 ja 30.7.–10.8.2018.

Kalkkipellonmäki, asemakaavan muutos, Leppävaara, alue 111806, Kalkkipellontie 2. Kaavahanke edellyttää maankäyttösopimusta. Kaavaehdotus nähtävillä 18.6.–6.7.2018 ja 30.7.–10.8.2018.

Laakakivi II, asemakaavan muutos, Pohjois-Tapiola, alue 212901, Louhentie 14–16. Kaavahanke edellyttää maankäyttösopimusta. Kaavaehdotus nähtävillä 18.6.–6.7. ja 30.7.–10.8.2018.

Nihtiportti, asemakaavan muutos, Sepänkylä, alue 160401, Palomiehentie 10 ja Stensintila 4. Kaavahanke edellyttää maankäyttösopimusta. Kaavaehdotus nähtävillä 18.6.–6.7.2018 ja 30.7.–10.8.2018.

ASEMAKAAVAPÄÄTÖKSIÄ

Kaupunginhallitus hyväksyi 28.5.2018

206 § Keilaniemi, asemakaavan muutoksen, 10. kaupunginosa (Otaniemi), alue 220832.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 29.5.2018

118 § Joupinlaaksontie, asemakaavan muutoksen, 40. kaupunginosa (Espoon keskus), alue 611514.

120 § Olarinluoma, asemakaavan muutoksen, 22. kaupunginosa (Olari), alue 321524.         

Alueilla on voimassa MRL 53 §:n 3 mom. mukainen rakennuskielto, kunnes kaava on lainvoimainen.

Espoo   13.6.2018              Kaupunginhallitus ja kaupunkisuunnittelukeskus