Kaavoja nähtävillä 2.9.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kaavoja nähtävillä

Seuraavien alueiden kaavoja ja kaavamuutoksia koskevat suunnitelmat ovat nähtävillä kaupungin verkkosivustolla www.espoo.fi/kaavoitus. Kaavoituksen verkkosivuihin voi tutustua myös Espoon teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) ja Espoon asiointipisteissä.

Kaavan nimellä ja aluenumerolla varustetut mielipiteet ja muistutukset on toimitettava kaavan viimeiseen nähtävilläolopäivään klo 15.45 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai kirjaamo@espoo.fi. Kirjaamon käyntiosoite Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse, 3. krs, Espoon keskus.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotus nähtävillä MRA § 19:n mukaisesti 7.9.–20.10.2020

Kaavan materiaalit ja selvitykset löytyvät kaavan verkkosivuilta www.espoo.fi/yleiskaavapoke.
Kaavan sivulta löytyy linkki kaavapalautejärjestelmään, jonka kautta muistutuksen voi antaa kirjaamoon karttapohjaisella sovelluksella.
Espoon teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) voi tutustua kaavamateriaaliin sekä kaava-aluetta koskeviin tulostettuihin selvityksiin vuosilta 2018–2020.
Lisäksi kaavakartta, kaavamääräykset, kaavakartan liitekartat ja kaavaselostus ovat tutustuttavissa Entressen, Kalajärven ja Karhusuon kirjastoissa sekä Espoon valtuustotalossa, os. Espoonkatu 5.
Vuorovaikutustilaisuudet järjestetään iltatilaisuuksina 17.9., 21.9. ja 24.9.2020. Tilaisuuksien järjestämisessä huomioidaan vallitseva koronatilanne. Vuorovaikutuksesta tiedotetaan tarkemmin kaavan verkkosivuilla www.espoo.fi/yleiskaavapoke.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmia (OAS)

Hepmortinrinne, 520802, asemakaavan muutos, Vanttila. Alue Nissinmäentien ja Nissinpuiston välissä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 7.9.–6.10.2020. Kaavakävely, jonka aikana kerrotaan suunnitelmista, järjestetään suunnittelualueella keskiviikkona 9.9.2020 klo 17.30. Tapaaminen Nissinmäentien ja Nissinpuiston risteyksessä, osoitteessa Nissinpuisto 2.

Savikuja, 620104, asemakaavan muutos, Muurala. Alue Espoonväylän ja Ison maantien välissä, osoitteessa Savikuja 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 7.9.–6.10.2020. Kaavakävely, jonka aikana kerrotaan suunnitelmista, järjestetään suunnittelualueella torstaina 10.9.2020 klo 17.00 alkaen osoitteessa Savikuja 2. Lähtö Savikujan päässä olevalta pysäköintipaikalta.

Asemakaavaehdotuksia

Haukilahti, 230968, asemakaavan muutos, Haukilahti. Alue Hauenkalliontien pohjoispuolella Kampelatien varressa. Kaavaehdotus nähtävillä 7.9.–6.10.2020.

Asemakaavapäätöksiä

Valtuusto hyväksyi 17.8.2020
102 § Niittykunmpu I, 212308, asemakaavan muutos, Niittykumpu.
103 § Sepänkallio,331200, asemakaava ja asemakaavan muutos, Mankkaa.
104 § Säterinkallionkulma, 118000, asemakaava ja asemakaavan muutos, Leppävaara.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 19.8.2020 
104 § Juvanmalmi III, muutos 720303, asemakaavan muutos, Kalajärvi.

Alueilla on voimassa MRL 53 §:n 3 mom. mukainen rakennuskielto, kunnes kaava on lainvoimainen.

Espoo   2.9.2020                Kaupunginhallitus ja kaupunkisuunnittelukeskus