Kaavoja nähtävillä 16.9.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kaavoja nähtävillä

Seuraavien alueiden kaavoja ja kaavamuutoksia koskevat suunnitelmat ovat nähtävillä kaupungin verkkosivustolla www.espoo.fi/kaavoitus. Kaavoituksen verkkosivuihin voi tutustua myös Espoon teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) ja Espoon asiointipisteissä.

Kaavan nimellä ja aluenumerolla varustetut mielipiteet ja muistutukset on toimitettava kaavan viimeiseen nähtävilläolopäivään klo 15.45 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai kirjaamo@espoo.fi. Kirjaamon käyntiosoite Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse, 3. krs, Espoon keskus.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmia (OAS)

Åminnen kartano, 521402, asemakaavan muutos, Kurttila. Alue Åminnentien ja Uraalinrinteen välissä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 21.9.–20.10.2020. Kaavakävely järjestetään suunnittelualueella torstaina 8.10.2020 klo 17.30. Lähtö Åminnen kartanon pihalta (Åminnentie 7).

Asemakaavaehdotuksia

Hannusranta, 441416, asemakaavan muutos, Kaitaa. Korttelit 31086 ja 31088, os. Hannusranta 1–14. Kaavaehdotus nähtävillä 21.9.–20.10.2020.

Lippajärvi, 150714, asemakaavan muutos, Lippajärvi. Alue Kahakujan ja Lippajärventien välissä, osoitteessa Kahakuja 1. Kaavaehdotus nähtävillä 21.9.–20.10.2020.

Siikjärvenpelto, VK6002, vaiheittainen asemakaavan muutos, Siikajärvi. Kortteli 76002, os. Siikajärventie 99–101. Kaavaehdotus nähtävillä 21.9.–20.10.2020.

Asemakaavapäätöksiä

Kaupunginhallitus hyväksyi 31.8.2020
278 § Tuomarila I (VPK), 611116 , asemakaavan muutos, Espoon keskus.

Alueilla on voimassa MRL 53 §:n 3 mom. mukainen rakennuskielto, kunnes kaava on lainvoimainen.

Lainvoimaisia asemakaavan muutoksia

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 8.5.2019
84 § Lambro, 421301, asemakaavan muutos, Kurttila.

Espoo 16.9.2020                Kaupunginhallitus ja kaupunkisuunnittelukeskus