24.4.2019 Kaavoja nähtävillä

KAAVOJA NÄHTÄVILLÄ

Seuraavien alueiden kaavoja ja kaavamuutoksia koskevat suunnitelmat ovat nähtävillä kaupungin verkkosivustolla www.espoo.fi/kaavoitus . Aineistoon voi tutustua myös Espoon teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) ja Espoon asiointipisteissä.

Kaavan nimellä ja aluenumerolla varustetut mielipiteet ja muistutukset on toimitettava kaavan viimeiseen nähtävilläolopäivään klo 15.45 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai kirjaamo@espoo.fi . Kirjaamon käyntiosoite: Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse, 3. krs, Espoon keskus.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMIA (OAS)

Keilaniemi, 220834, asemakaavan muutos, Otaniemi, alue 220834, Keilaranta 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 29.4.–29.5.2019.

Lasihytti, 522400, asemakaava ja asemakaavan muutos, Vanttila, alue 522400. Alue Kauklahden aseman eteläpuolella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 29.4.–29.5.2019.

ASEMAKAAVAEHDOTUKSIA

Otakaari, 220505, asemakaavan muutos, Otakaari, alue 220505. Kaavaehdotus nähtävillä 29.4.–29.5.2019.

ASEMAKAAVAPÄÄTÖKSIÄ

Kaupunginhallitus hyväksyi 15.4.2019
131 § Heiniemi, 150902, asemakaavan muutos, kaupunginosa 62 Lippajärvi, alue 150902.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 10.4.2019
67 § Seilimäki-Lukupuro, 240121, asemakaavan muutos, kaupunginosa 26 Mankkaa, alue 240121.

Alueilla on voimassa MRL 53 §:n 3 mom. mukainen rakennuskielto, kunnes kaava on lainvoimainen.

ASEMAKAAVAN MUUTOS OSITTAIN VOIMAAN

Valtuusto hyväksyi Länsikorkeen asemakaavan muutoksen 20.8.2018 (§ 106). Valtuuston päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus päätti 1.4.2019 (§ 119) määrätä asemakaavan muutoksen osittain voimaan ennen kuin kaava on saanut lainvoiman niiltä osin, mihin valitus ei kohdistu. Voimaan määrättävä asemakaavan alue koskee päiväkodin YL-aluetta korttelissa 12234, päiväkotia palvelevan leikkipaikan le-1-aluetta (ohjeellinen sijainti) sekä kuilurakennuksen rakennusalaa, joilta osin asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulutuksella.

LAINVOIMAISIA ASEMAKAAVAN MUUTOKSIA

Kaupunginhallitus hyväksyi 8.1.2018
8 § Piispankallio, 321608 , asemakaavan muutos, kaupunginosa 22 Olari, alue 321608.

Espoo 24.4.2019 Kaupunginhallitus ja kaupunkisuunnittelukeskus

KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSIA NÄHTÄVILLÄ

Seuraavat katusuunnitelmaehdotukset pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävinä 29.4.–14.5.2019 teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa sen aukioloaikoina,Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi, puh. 09 8162 5000. Suunnitelmiin voi tutustua kaupungin verkkosivustolla www.espoo.fi/katusuunnitelmat  (29.4.2019 lähtien).

Asemakaava/kadun nimi                                                                        Suunn. nro

Tapiola, eteläinen, Tapiolan keskus, kaupunginosa 12
Sateenkaari                                                                                             7308/001
Lisätietoja: Pauliina Nurminen, puh. 040 151 1777.

Ylä-Soukka A, Yläkartanonaukio, kaupunginosa 33
Yläkartanontie välillä pl 340 – Soukanväylä                                            7066/010
Soukantie ja Soukanpuisto                                                                      7066/011
Lisätietoja: Merja Vainikka, puh. 050 581 9304.

Osallisilla on oikeus tehdä muistutus katusuunnitelmaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjallisesti tekniselle lautakunnalle osoitteella Kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI (käyntiosoite Siltakatu 11, 3. krs, kauppakeskus Entresse) tai sähköpostitse kirjaamo@espoo.fi . Muistutuksen voi toimittaa myös asiointipisteisiin.

Espoo 24.4.2019 Kaupunkitekniikan keskus