Ilmoitus kuulutuksesta pilaantuneen maaperän puhdistaminen Sepontie 4 Pohjois-Tapiola

Udenmaan ELY-keskus pyytää ympäristönsuojelulain 85 §:n ja kuntalain 108 §:n mukaisesti julkaisemaan alla olevan tiedon kuulutuksesta linkkeineen kunnan verkkosivuilla viipymättä ja pitämään nähtävillä 14.4.2020 saakka.

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Asia:            

Uudenmaan ELY-keskus on antanut 5.3.2020 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on UUDELY/2288/2020. Espoon kaupungille/ Tekninen ympäristötoimi/ Tilapalvelut liikelaitos, annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista osoitteessa Sepontie 4, Pohjois-Tapiola, 02130 Espoo.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:

Uudenmaan ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 5.3. - 14.4.2020 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa  http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Linkki kuulutukseen:

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/7853961/EspoonKaupunkiKuulutus05032020/17c011c3-2f49-43df-86c8-d77c04d6cbeb

Linkki päätökseen:

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/7853961/EspoonKaupunkiP%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s05032020/cd619bb5-3fe7-4ab6-b257-3e94081ccad6