Espoon kaupungin erityislainsäädännän nojalla tehtyjen hallintoelinten pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen 1.1.2018 - 31.12.2018

KUULUTUS

Espoon kaupungin erityislainsäädännön nojalla tehtyjen hallintoelinten pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen 1.1. - 31.12.2018

Seuraavien kaupungin hallintoelinten erityislainsäädännön nojalla tehdyt tarkastetut

pöytäkirjat pidetään nähtävänä 1.1. – 31.12.2018 jäljempänä mainittuina päivinä virka-aikana, mikäli jonkun pöytäkirjan osalta ei myöhemmin anneta erilliskuulutusta. Jos

nähtävänäolopäivä sattuu pyhäpäiväksi tai muuksi sellaiseksi päiväksi, jolloin virastot

yleisesti ovat suljettuina, pöytäkirjat ovat nähtävänä sitä seuraavana arkipäivänä.

Hallintoelinten pöytäkirjat ovat tehty mm. maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja

rakennusasetuksen sekä ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain nojalla.

Kaupunginhallituksen pöytäkirjat pidetään nähtävänä kokousta seuraavan viikon perjantaina

konsernihallinnossa, Asemakuja 2 C, Espoon keskus.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävänä kokousta seuraavan viikon

perjantaina teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa osoitteessa Virastopiha 2 C, 1.

krs, Espoon keskus.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään

nähtävänä päätöstä seuraavan viikon tiistaina teknisen ja ympäristötoimen

asiakaspalvelussa osoitteessa Virastopiha 2 C, 1. krs, Espoon keskus.

Rakennuslautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävänä kokousta seuraavan viikon

keskiviikkona rakennusvalvontakeskuksessa, Kirkkojärventie 6 B, 2. krs, Espoon keskus.

Rakennuslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävänä

tiistaina tehtyjen päätösten osalta seuraavana torstaina ja torstaina tehtyjen päätösten osalta seuraavana maanantaina rakennusvalvontakeskuksessa, Kirkkojärventie 6 B,

2. krs, Espoon keskus.

Teknisen lautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävänä kokousta seuraavan viikon torstaina

teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa, Virastopiha 2 C, 1. krs., Espoon keskus.

Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävänä

päätöstä seuraavan viikon torstaina teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa,

Virastopiha 2 C, 1. krs., Espoon keskus.

Valtuuston pöytäkirjat pidetään nähtävänä kokousta seuraavan viikon perjantaina

konsernihallinnossa, Asemakuja 2 C, Espoon keskus

Jos nähtävilläoloajat tai -paikat poikkeavat yllä olevista, niistä kuulutetaan erikseen.

29.12.2017

Espoon kaupunginhallitus