Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukainen meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018-2022

Kuulutus

Ympäristökeskus

Kirjaamo

PL 1

02070 ESPOON KAUPUNKI

Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukainen meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018-2022

Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukainen meluntorjunnan toimintasuunnitelma seuraavalle 5-vuotiskaudelle on valmistunut. Toimintasuunnitelmassa tarkastelun kohteena ovat vilkkaimmin liikennöidyt maantiet ja kadut. Suunnitelmassa esitetään toimenpiteet meluntorjunnan tehostamiseksi sekä meluhaittojen vähentämisen pitkän ajan strategia.

Toimintasuunnitelman lähtökohtana on vuonna 2017 valmistunut Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys. Toimintasuunnitelmassa meluntorjuntakeinoiksi esitetään mm. meluesteitä, sähköbussien osuuden lisäämistä joukkoliikenteessä sekä raideliikennehankkeiden edistämistä. Lisäksi kaupunkilaisten tietämystä meluasioista pyritään lisäämään viestinnän keinoin.

Toimintasuunnitelmaan voi tutustua Espoon ympäristökeskuksen verkkosivuilla. Myös aiemmin valmistunut meluselvitys löytyy verkkosivuilta. Toimintasuunnitelmaluonnos on nähtävillä myös Espoon ympäristökeskuksessa, Kirkkojärventie 6 B, 4. krs (ma-pe klo 10-15).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 9.7.-9.8.2018 Espoon kaupungin ilmoitustaululla.

Linkit:

www.espoo.fi/meluntorjunta

Lisätietoja:

Maria Favorin, ympäristötarkastaja, ympäristökeskus, puh. 043 827 2259, maria.favorin@espoo.fi

Ympäristölautakunta                                        9.7.2018