Kuulutukset

Ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan sähköisesti Espoon internet-sivustoilla suomeksi ja ruotsiksi, joukkotiedotusvälineissä sekä kaupungin ilmoitustaululla kauppakeskus Entressessä osoitteessa Siltakatu 11, 3 kerros, mikäli laki sitä edellyttää, ja tarvittaessa muulloinkin.

Huomaa, että kuulutukset on ryhmitetty alasivuille eri aihealueiden mukaisesti. Voit halutessasi seurata vain tiettyä kategoriaa.

Kuulutusten esillepanosta vastaa Espoon kaupungin kirjaamo.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti.