Koronavirustaudille altistavat sairaudet

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Riskiryhmä 1: Kuulunko vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavan sairauden vuoksi rokotettaviin?

Kuulut vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavan sairauden vuoksi rokotettaviin, THL:n määrittämään riskiryhmään 1, jos olet saanut tai sinulla on jokin seuraavista:

 • elinsiirto tai kantasolusiirto
 • aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti
 • vaikea puolustusjärjestelmän häiriö
 • vaikea krooninen munuaissairaus
 • vaikea krooninen keuhkosairaus
 • lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes
 • Downin oireyhtymä (aikuiset)

Klikkaa alla olevia otsikoita, niin saat esille tarkemmat tiedot.

1. Elinsiirto tai kantasolusiirto

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos

 • sinulle on tehty elinsiirto
 • käytät kantasolusiirron takia hylkimisenestolääkitystä tai
 • sinulle on tehty kantasolusiirto enintään kuusi kuukautta sitten.

Et kuulu vielä rokotettavien ryhmään, jos sinulle on tehty kantasolusiirto yli kuusi kuukautta sitten etkä käytä enää hylkimisenestolääkitystä.

2. Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos

 • käyt syöpähoidossa (sytostaatti-, säde-, biologinen tai hormonaalinen hoito)
 • odotat syöpäleikkausta (olet leikkausjonossa) tai syöpähoidon aloittamista
 • syöpähoitosi ovat loppuneet alle puoli vuotta sitten tai
 • sairastat verisyöpää (sekä hoidossa että pelkästään seurannassa olevat).

Et kuulu vielä rokotettavien ryhmään, jos

 • sairastat tyvisolusyöpä eli basaliooma (vaikka syöpää hoidetaan aktiivisesti)
 • sairastat eturauhassyöpää tai muuta syöpää (pois lukien verisyövät), jota seurataan ilman hoitoa tai
 • sinulla on hoidettu syöpä, joka on remissiossa, eli syöpä ei tällä hetkellä etene eikä siihen ole menossa aktiivista hoitoa

Sytostaattihoidon aikana ota yhteyttä omahoitajaan tai hoitoyksikköösi siinä vaiheessa, kun olet rokotusvuorossa.

Saattohoidossa oleville ei suositella koronavirusrokotusta.

3. Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on lääkärin toteama vaikea perinnöllinen immuunivajavuus tai muusta syytä alentunut puolustuskyky. Tällaisia sairauksia ja tiloja ovat esimerkiksi

 • jaksoittainen neutropenia
 • muu tai tarkemmin määrittämätön neutropenia
 • pääasiallisesti vasta-aineiden vajavuuksina ilmenevä immuunivajavuus
 • sekamuotoiset immuunivajavuudet
 • muihin vakaviin puutoksiin liittyvä immuunivajavuus
 • tavallinen vaihteleva (common variable) immuunivajavuus
 • muut immuunivajavuudet
 • APECED-oireyhtymä
 • synnynnäinen pernattomuus
 • muun elimen hankinnainen puuttuminen
 • pernasi on poistettu.

Edellä mainitut sairaudet ovat hyvin harvinaisia.

Et kuulu rokotettavien ryhmään, jos sinulla on pelkkä

 • IgA-vaje tai -puutos
 • mannoosia sitovan lektiinin puutos tai
 • komplementtitekijä C4:n osittainen vaje.

4. Vaikea krooninen munuaissairaus

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on

 • dialyysihoitoa edellyttävä uremia (Kelan korvausnumero 137)
 • munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia (Kelan korvausnumero 138)
 • verenpainetaudin aiheuttama munuaissairaus
 • verenpainetaudin aiheuttama sydän- ja munuaissairaus
 • munuaiskerässairaudet
 • pitkäaikainen tubulointerstitiaalinen munuaistulehdus
 • lääkeaineiden ja raskasmetallien aiheuttamat tubulointerstitiaaliset ja tubulaariset sairaustilat
 • pitkäaikainen munuaisten vajaatoiminta
 • määrittämätön munuaisten vajaatoiminta
 • diabeteksen munuaiskomplikaatiot tai
 • muusta syystä munuaistesi suodosnopeus eli GFR on alle 30 (toistuvasti mitattuna).

Et kuulu rokotettavien ryhmään, jos sinulla on lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta (GFR 30 tai yli).

5. Vaikea krooninen keuhkosairaus

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on muun muassa pitkäaikainen keuhkoahtaumatauti, keuhkolaajentuma, keuhkoputkien laajentuma, pitkäaikainen keuhkoputkitulehdus ja kystinen fibroosi. Lisäksi ryhmään kuuluvat henkilöt, joilla on selvästi heikentynyt keuhkokapasiteetti (esimerkiksi toinen keuhko puuttuu). Tähän rokotustyhmään kuuluvia sairauksia ja tiloja ovat muun muassa

 • astma, jonka diagnoosikoodi alkaa J45 (ICD luokituksen alkuosa) tai J46, ja olet käyttänyt astman pahentumisvaiheeessa viimeisen vuoden aikana kortikosteroidilääkitystä suun kautta tablettina
 • pitkäaikainen tavallinen tai limaismärkäinen keuhkoputkitulehdus
 • määrittämätön pitkäaikainen keuhkoputkitulehdus
 • keuhkolaajentuma
 • muu pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus (J44-alkuiset ICD10-koodit)
 • keuhkoputkien laajentuma (bronkiektasia) tai
 • keuhkon tai keuhkon osan hankinnainen puuttuminen

Et kuulu rokotettavien ryhmään, jos sinulla on astma, joka vaatii jatkuvaa lääkitystä, mutta et ole joutunut käyttämään astman pahentumisvaiheeessa viimeisen vuoden aikana kortikosteroidilääkitystä suun kautta tablettina.

6. Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on tablettihoitoa tai insuliinihoitoa vaativa tyypin 2 diabetes.

Et kuulu rokotettavien ryhmään, jos et käytä tablettihoitoa tai insuliinihoitoa tyypin 2 diabetekseen.

7. Downin oireyhtymä (aikuiset)

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on Downin oireyhtymä.

Riskiryhmä 2: Kuulunko vaikealle koronavirustaudille altistavan sairauden vuoksi rokotettaviin?

Kuulut vaikealle koronavirustaudille altistavan sairauden vuoksi rokotettaviin, THL:n määrittämään riskiryhmään 2, jos olet saanut tai sinulla on jokin seuraavista: (Klikkaa otsikoita, niin saat esille tarkemmat tiedot.)

1. Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma

Ryhmään kuuluvat astmaatikot, jotka käyttävät astmaansa jatkuvaa lääkitystä. 

2. Vaikea sydänsairaus, muun muassa sydämen vajaatoiminta (ei kuitenkaan pelkkä verenpainetauti)

Ryhmän sairauksiin kuuluvat muun muassa sydämen vajaatoiminta, sepelvaltimotauti, muut iskeemiset sydänsairaudet sekä verenpainetaudin aiheuttamat sydän- ja munuaisvauriot. 

3. Hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila

Ryhmään kuuluvat muun muassa seuraavat taudit ja tilat silloin, kun ne haittaavat hengitystä: aivoinfarkti, aivoverenvuoto, hengityshalvaus, Parkinsonin tauti, MS-tauti eli pesäkekovettumatauti, hermo-lihasliitosten ja lihasten sairaudet sekä CP-oireyhtymä ja hengitystä haittaavat muut halvausoireyhtymät.

4. Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen

Ryhmään kuuluvat muun muassa selkärankareuma, nivelreuma, niveltulehdukset, haavainen paksusuolentulehdus, Crohnin tauti ja psoriaasi, jos kyseiseen sairauden hoitoon liittyy suun kautta tablettina otettu glukokortikoidihoito (yli 10 mg prednisonia vastaavat vuorokausiannokset) tai muu immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito (solunsalpaajahoito, biologiset lääkkeet ja muut vastaavat, esim. siklosporiini, mykofenolaatti, atsatiopriini, metotreksaatti, takrolimuusi). 

5. Vaikea krooninen maksasairaus

Ryhmän sairauksiin kuuluvat esimerkiksi maksan vajaatoiminta, maksafibroosi ja maksakirroosi. 

6. Tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta

Ryhmään kuuluvat insuliinihoitoinen tyypin 1 diabetes ja lisämunuaisten vajaatoiminta. 

7. Uniapnea

Ryhmään kuuluvat ne henkilöt, joilla on diagnosoitu keskivaikea tai vaikea uniapneatauti. Henkilöllä on keskivaikea uniapnea, kun hengityskatkoksia tai -vaimentumia on tunnissa yli 15. Vaikea uniapnea henkilöllä on, kun hengityskatkoksia tai -vaimentumia on tunnissa yli 30.  

Uniapnea, unenaikaiset hengityskatkot (Terveyskirjasto)

8. Psykoosisairaus

Ryhmään kuuluvat skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö ja harhaluuloisuushäiriöt sekä henkilöt, joilla on klotsapiinihoito johonkin muuhun mielenterveydenhäiriöön. 

9. Sairaalloinen lihavuus (painoindeksi yli 40)

Ryhmään kuuluvat henkilöt, joiden painoindeksi (BMI) on 40 tai sitä suurempi. Katso ohjeet painoindeksin laskemiseen Terveyskirjaston sivulta.

Tutkimustietoa eri sairauksien ja tilojen aiheuttamasta riskistä saada vakava koronavirustauti löytyy Vakavalle koronavirustaudille alttiiden rokotusjärjestys -sivulta kunkin taudin tai tilan kuvauksesta. Vakavalle koronavirustaudille alttiiden rokotusjärjestys