Sivistystoimen palvelut

Varhaiskasvatus
Koulut ja lukiot
Liikunta, kulttuuri ja nuoriso
Tilojen kuntalaiskäyttö
Taiteen perusopetus

Varhaiskasvatus

Päiväkodit ovat avoinna.

Varhaiskasvatukseen tullaan vain terveinä ja huolehditaan hygieniasta

Noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön antamia ohjeita koronavirusepidemian aikana toimimisesta ja hygieniasta huolehtimisesta.
THL:n suosituksen mukaan omaehtoisen  karanteenin noudattaminen on erityisen tärkeää, jotta koronaviruksen muunnokset eivät pääsisi leviämään. Lisätietoa omaehtoisesta karanteenista: Matkustaminen ja koronaviruspandemia

Lasten ja aikuisten tulee olla terveitä tullessaan varhaiskasvatukseen. Noudatetaan tehostettua käsihygieniaa ja kädet pestään huolellisesti ainakin aamulla lapsiryhmään tultaessa, ulkoa sisälle tultaessa, ennen ruokailua, WC-käyntien yhteydessä sekä kotiin palattaessa. Pyydämme teitä huoltajia välttämään oleskelua varhaiskasvatusyksikön sisätiloissa, jotta kontakteja voidaan vähentää. Lapset eivät voi toistaiseksi ottaa omia lelujaan mukaan varhaiskasvatukseen.

Avoin varhaiskasvatus

Asukaspuistot

Kaikki asukaspuistot ovat avoinna lukuunottamatta Matinkylän asukaspuistoa, joka on remontissa.

Asukaspuistojen toiminta on toistaiseksi ulkotoimintaa. Asukaspuistojen sisätilat pidetään suljettuina. Wc-tiloja saa kuitenkin käyttää tarvittaessa, mutta tällöinkin tulee huomioida 2 m:n turvaväli sekä hyvä yskimis- ja käsihygienia.

Asukaspuistoissa noudatetaan tällä hetkellä voimassa olevia Korona-ohjeita. Puistoon ei saa tulla, jos on vähänkin sairaana. Puistossa tulee myös huomioida turvavälit sekä hyvä yskimis- ja käsihygienia.

Suomi tutuksi -toimintaa ei toistaiseksi järjestetä. 

Asukaspuistoissa järjestetään toimintaa pienille koululaisille. Toiminta on pääsääntöisesti ulkotoimintaa. Koululaisten välipalahetken aikana huomioidaan hygieniaohjeet ja turvavälit. Osa koululaista on ilmoittautunut maksulliselle välipalalle ja osalla on omat eväät.  Jääkaappia ei saa käyttää, joten omien eväiden tulee olla sellaisia, että niitä ei tarvitse laittaa jääkaappiin. Mikäli lapsia on paljon, välipalahetki porrastetaan.

Asukaspuistojen leluvarastot pidetään toistaiseksi suljettuina.

Avoimet päiväkodit

Avoimet päiväkodit ovat toistaiseksi suljettuina. Näin sen takia, että avoimissa päiväkodeissa ei ole mahdollista järjestää ulkotoimintaa ja sisätiloissa lähikontakteja on mahdoton välttää.

Kerhot

Kerhot ovat auki toukokuusta alkaen.

Koulut ja lukiot

Terveenä tervetuloa kouluun, sairaana pitää jäädä kotiin  

Kouluun tai lukioon tullaan vain terveenä. Sairastapauksissa ja karanteeneissa noudatetaan THL:n ohjeita. 

Lisätietoa: Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ohjeita turvalliseen arkeen

Toukokuussa yläkoulut ja toinen aste palaavat lähiopetukseen

Peruskoulut Yläkoulut ovat 2.5.2021 saakka opetuksen vuorottelumallissa kuntakohtaisten toteutustapojen mukaan. Päätös koskee myös 10.-luokan oppilaita.

Lukiot Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset jatkavat vuorottelumallissa 2.5.2021 saakka, jonka jälkeen ne siirtyvät kokonaan lähiopetukseen 3.5.2021 alkaen.

Tarkempaa tietoa koulun järjestelyistä saat lapsesi koululta tai lukiolta 

Huoltajat ja opiskelijat saavat tietoa tarkemmista järjestelyistä, kuten aikatauluista ja poissaolojen hakemisesta koululta tai  lukiolta Wilman kautta. Kouluissa ja lukioissa noudatetaan OPH:n ohjeistusta ja THL:n hygieniasuosituksia. 

Jos koulussa tai lukiossa tapahtuu altistuminen, huoltajat ja opiskelijat saavat tiedon 

Espoon tartuntatautiyksikkö ottaa aina yhteyttä koronavirukselle altistuneiden ja karanteeniin asetettavien lasten huoltajiin. Täysikäisille opiskelijoille altistuksesta kerrotaan suoraan. Lasten ja nuorten huoltajat, henkilökunta ja täysi-ikäiset lukiolaiset saavat tiedon, jos heidän koulunsa/lukionsa tiloissa on tapahtunut altistus.  

Peruskoulujen karanteeniin määrätyt oppilaat saavat päätöksen erityisistä opetusjärjestelyistä, jolloin he opiskelevat kotoa käsin. Jos lapsesi altistuu vapaa-ajalla ja hänet määrätään karanteeniin, ilmoita koulun rehtorille.  

Lukiolaiset siirtyvät karanteenin ajaksi etäopetukseen. Jos opiskelija on vapaa-ajalla tapahtuneen altistuksen vuoksi määrätty karanteeniin, ilmoita siitä lukiolle. 

Lisätietoa: Karanteenit kouluissa ja varhaiskasvatuksessa

Kysymyksiä ja vastauksia altistustilanteista koulussa

Tarvittaessa poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä nopeasti

Espoon kouluissa ja lukiossa on valmius tarvittaessa siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jolloin oppilaat tai opiskelijat opiskelevat etänä. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt koskevat yhtä tai useampaa ryhmää, luokkaa tai vuosiluokkaa. 

Peruskoulujen osalta siirtymisestä päättää sivistystoimen johtaja yhteistyössä tartuntatautiviranomaisen kanssa. 

Lukiokoulutuksessa päätöksen tekevät tilanteen mukaan rehtori, toisen asteen ja aikuiskoulutuksen päällikkö tai ruotsinkielisten sivistyspalveluiden johtaja yhteistyössä tartuntatautiviranomaisen kanssa.

Maskeja suositellaan 6. luokan ja yläkoulujen oppilaille, toisen asteen opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä kaikille koulutilojen yli 12-vuotiaille vierailijoille 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n antama koronaepidemian leviämisvaiheen maskisuositus koskee laajasti julkisia tiloja, yläkouluja sekä toisen asteen oppilaitoksia, kuten lukioita ja ammattikouluja. 

Peruskouluissa maskien käyttöä suositellaan 6. luokan oppilaille, yläkoululaisille, koulujen henkilökunnalle sekä yli 12-vuotiaille vierailijoille, ellei heillä ole erityistä terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia.

Lukioissa opiskelijoiden ja henkilökunnan toivotaan ottavan laajentunut maskisuositus vakavasti ja noudattavan sitä, ellei ole erityistä terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia. Myös kaikille lukoiden tiloissa vieraileville yli 12-vuotiaille suositellaan maskin käyttöä.

Lisätietoa: Kasvomaskit käyttöön pääkaupunkiseudun toisen asteen oppilaitoksissa

Pääkaupunkiseudulla suositellaan kasvomaskin käyttöä peruskoulujen henkilöstölle

Liikunta, kulttuuri ja nuoriso

Kaupungin sisäliikuntatilat avataan jälleen avoimeen käyttöön 1.7.2021. Tämä koskee mm. uimahalleja, jäähalleja, kuntosaleja ja muita kaupungin omistuksessa olevia sisäliikuntapaikkoja. Kävijämääriä kuitenkin rajoitetaan voimassa olevien suositusten mukaisesti ja tiloissa tulee noudattaa voimassa olevia maski- ja hygieniasuosituksia.

30.6.2021 asti kaupungin hallinnoimissa sisäliikuntatiloissa voidaan toteuttaa vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien ohjattua harrastustoimintaa. 

Aikuisten harrastustoiminta ja siihen liittyvä kilpailutoiminta on mahdollista rajoitetusti ulkona 1.6.2021 alkaen ja sisäliikuntatiloissa 1.7.2021 alkaen.

Senioreiden ulkoliikuntaryhmiä järjestetään läpi koko kesän. Aikataulut ja paikat löytyvät sivulta espoo.fi/ohjattuliikunta

Kaikki lasten, aikuisten ja senioreiden toiminta on toteutettava jo aiemmin käytössä olleiden terveysturvallisuusohjeiden pohjalta. 

Uimahallit ja maauimala, ovat avoinna, mutta niissä tulee edelleen noudattaa voimassa olevia terveysturvallisuusohjeita.

Omatoimiseen liikuntaan kannustavia videoita, linkkejä ja tulostettavia ohjeita on koottu sivulle espoo.fi/omatoimiliikunta.

Museot ja kirjastot ovat jälleen avoinna kesäkuun alusta alkaen. Kesällä on luvassa pienimuotoisia kulttuuritapahtumia erityisesti ulkona. Lue lisää:  Museot ja näyttelytilat ovat jälleen avoinna, kirjaston palvelut laajenevat – kesäkuussa luvassa pienimuotoisia ulkotapahtumia  

Nuorisopalveluiden kesätoiminnan tiedot löytyvät harrastushaku.fi -palvelusta hakusanalla NEkesä. Lasten ja nuorten maksuttomat kesäliikunnat löytyvät samasta palvelusta hakusanalla ELkesä.  

Ohjaamotalo aukeaa maanantaina 31.5.2021.

Tilojen kuntalaiskäyttö

(asukas- ja harrastustoiminta)
 

Koulu- ja päiväkotitilat

Kuntalaiskäyttö lv. 2021-22 osalta on päättynyt valtaosassa Espoon kouluja. Kesäsulku kaikissa koulutiloissa alkaa 24.6.2021 ja päättyy koulukohtaisesti 11.-23.8.2021. Myös asiakaspalvelu on heinäkuun ajan tauolla.

Toiminnan jatkuessa elokuussa rajoitusten purkua jatketaan ajankohtaisesta pandemiatilanteesta riippuen. 

Varhaiskasvatustilojen osalta tilanne täsmentyy lähipäivinä. 

Lisätietoja: 
koulutilavaraukset@espoo.fi
varhaiskasvatus.tilavaraukset@espoo.fi

Nuorisotilat

 7.5. alkaen.

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien tiloissa on sallittu pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän linjauksen mukaisesti. Oppilaitokset tiedottavat itsenäisesti toiminnastaan.